Hoppa till innehåll

Utbildning för studierektorer

En forskningsgrundad studierektorskurs med fokus på praktiskt användbara verktyg och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Digital lärplattform, tre kursdag och förbättringsarbete på hemmaplan.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Utbildning för studierektorer

Kursen ges av: Wijk Kompetens och Utveckling och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Administrativ Personal
Avgift: 13 500 exkl moms. Avgiften inkluderar deltagande, kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Kursen faktureras före kursstart. Avbokning kan ske kostnadsfritt 30 dagar före kursstart. Efter det kan platsen överlåtas till en kollega utan extra kostnad. Kursen kan också skjutas fram till ett kommande kurstillfälle. I fall av sen avbokning tillkommer eventuella kostnader för matpaketet på konferensanläggningen.
Kringkostnader: Eventuell resa och boende betalas av deltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240008
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 15-17 maj 2024
Kursplats: Centralt i Stockholm
Sista anmälningsdatum: 2 maj 2024 (60 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Alla specialiteter

Andra yrken

Administrativ Personal

Ytterligare information

Utbildningen vänder sig särskilt till studierektorer inom AT, BT och ST, men passar även för ST-chefer.

2. Behovsbeskrivning

Studierektorn är navet i vidareutbildningen av läkare. Socialstyrelsen skriver att studierektorn ska samordna den interna och externa utbildningen och bör vara en stödfunktion till verksamhetschef, handledare, BT-läkare och ST-läkare (HSLF-FS 2021:8). Möjligheterna att utforma sitt uppdrag inom dessa ramar är stora och många studierektorer träder in ett otydligt uppdrag. Uppgifterna kan inbegripa alltifrån att skapa en struktur för AT/BT/ST på arbetsplatsen, planera för enskilda utbildningsläkares utbildning, stödja, fortbilda och motivera handledare till att värna utbildningen i de fall vårdproduktionens krav riskerar att påverka utbildningen negativt liksom att bidra till ett gott utbildningsklimat.

Det finns stora möjligheter att som studierektor bli mer effektivt i sitt uppdrag – få så stor verkan som möjligt på kvaliteten på utbildningen – genom att öka sin kompetens inom såväl medicinsk utbildning, pedagogik och ledarskap.

Kursen är forskningsbaserad, se under Referenser.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Deltagaren ska känna sig säker på vad studierektorsuppdraget innebär samt ha verktyg för att bidra till en AT, BT och ST av god kvalitet.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter genomgången kurs:
– kunna beskriva studierektorsuppdragets innehåll och förutsättningar som behövs för att kunna utföra uppdraget optimalt.
– ha kunskap om hur läkares vidareutbildning kan struktureras och relatera detta till den egna arbetsplatsen.
– vara förberedd på att hantera svåra situationer inom ramen för studierektorsuppdraget.
– kunna redogöra för och diskutera hur andra människor kan motiveras utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv.
– känna till grundprinciperna för att leda förbättringsarbete.
– ha påbörjat ett förbättringsarete på arbetsplatsen.

Resultat för patient och samhället

Specialistläkare med god kompetens är en förutsättning för en patientsäker vård. Att vidareutbildningen för läkare är av god kvalitet är av yttersta vikt för att bidra till kompetenta specialister, och studierektorn är en av de viktigaste funktionerna i detta arbete.

Delmål för ST angivna av kursgivare

2015:8. Delmål a1, a4.
2021:8: STa2, STa5, STa6

4. Program

Schema

Dag 1: Studierektorns uppdrag kl 10-16.30 (fika serveras från 9.30)

 • Kursintroduktion
 • Vad gör en studierektor?
 • Styrning och uppföljning från organisationen
 • Styrning och uppföljning från Socialstyrelsen
 • Att skapa välfungerande strukturer för AT/BT/ST på arbetsplatsen- handledning, utbildningsprogram, teoretisk utbildning etc

Dag 2: Kommuniktion och bedömning kl 8.30-16.30

 • Bedömning av kompetens – studierektorns uppdrag
 • Svåra situationer och samtal
  – vad är studierektorns roll?
  – att hantera svåra situationer och samtal
  – samtalsmodell för att stödja handledargruppen

Dag 3: Uppföljning och utveckling kl 8.30-15.00

 • Kvalitetssäkring – att använda SPUR-granskning som metod för uppföljning och förbättring
 • Driva förändringsprojekt – teori och implementering i egen verksamhet
 • Ett framgångsrikt studierektorsuppdrag – erfarenheter och tips från en studierektor
 • Kursavslut

 

Extern länk

http://www.kompetensochutveckling.com

Referenser

 • Björgell O, Uddenfeldt U W. ed. (2021) ST-boken. Studentlitteratur, Lund
 • Chou, C.L., Kalet, A., Costa, M.J. et al. Guidelines: The dos, don’ts and don’t knows of remediation in medical education. Perspect Med Educ 8, 322–338 (2019).
 • Frydén, H., Ponzer, S., Heikkilä, K., Kihlström, L., & Nordquist, J. (2015). Roles, tasks and educational functions of postgraduate programme directors: A qualitative study. Postgraduate Medical Journal, 91(1080), 588-93.
 • Holmberg, J & Stalby, M (2012). Samtal som fungerar. Natur och Kultur, Stockholm.
 • Holmboe, Eric S., Durning, James & Hawkins, Richard E. (red.), Practical guide to the evaluation of clinical competence, Mosby/Elsevier, Philadelphia, PA, 2017
 • Launer J. Supervision, mentoring, and coaching. In: Swanwick T, Forrest K, O’Brien B, editors. Understanding Medical Education. 3. Oxford: Wiley Blackwell; 2018. pp. 179–90.
 • Lefroy J, Watling C, Teunissen PW, Brand P. Guidelines: the do’s, don’ts and don’t knows of feedback for clinical education. Perspect Med Educ. 2015 Dec;4(6):284-299. doi: 10.1007/s40037-015-0231-7.
 • Olofsson, R (2010). Beteendeanalys i organisationer. Handbok i OBM. Natur och Kultur, Stockholm.
 • Olofsson, R & Nilsson, K (2015). OBM i praktiken. Förändra beteenden och nå resultat i organisationer. Natur och Kultur, Stockholm.
 • Wijk, H., Ponzer, S., Heikkilä, K., Kihlström, L., & Nordquist, J. (2019), Factors influencing effectiveness in postgraduate medical education – a qualitative study of experiences of the responsible clinical Consultants. BMC Med Educ. 2019 Jan 3;19(1):3
 • Wijk H, Ponzer S, Järnbert-Pettersson H, Kihlström L, Nordquist J. Factors
  related to the role of programme directors in association with quality in
  postgraduate medical education – a cross-sectional study in Sweden. BMC Med
  Educ. 2019 Dec;19(1):462
 • Wijk H, Heikkila K, Ponzer S, Kihlstrom L, Nordquist J. Successful
  implementation of change in postgraduate medical education – a qualitative
  study on programme directors.
 • Yager J, Anzia JM, Bernstein CA, Cowley DS, Eisen JL, Forstein M, Summers RF, Zisook S. What Sustains Residency Program Directors: Social and Interpersonal Factors That Foster Recruitment and Support Retention. Acad Med. 2022 Dec 1;97(12):1742-1745.

Jämställdhet och likabehandling

Genusperspektivet lyfts i diskussioner och belyses i en del av kursmaterialet.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Inför kurs genomför deltagarna förberedelser, vilka är en blandning mellan e-learning, reflektion och att samla in uppgifter i den egna organisationen.
Under kursen varvas diskussioner med teoripass och praktiska övningar i grupp.
Deltagarna ska genomföra ett eget förbättringsarbete på arbetsplatsen, vilket redovisas kortfattat skriftligen.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till en digital kurssida där artiklar, mallar och annat material finns samlat.

Förberedelser

Före kursstart ska deltagaren:
1) ta reda på information och svara på frågor relaterade till uppdraget
2) inläsning av artiklar
3) aktualisera föreskrift och målbeskrivningar för AT/BT alt ST i en digital modul.

En detaljerad beskrivning av förberedelser skickas ut till deltagarna inför kursen.

Kunskapskontroll

Deltagarna ska genomföra ett individuellt förbättringsarbete på arbetsplatsen med återkoppling till kursledarna och gruppen där kunskaperna ska användas i praktiken.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Deltagarna uppmanas att bilda ett informellt nätverk.

Kompetensöverföring

Deltagarna kommer att få metoder och material att använda för att utveckla den egna utbildningen.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall används.

Planering

Utvärderingar från tidigare kurser har använts för att utveckla upplägg och genomförande. Sedan föregående kurscertifiering har endast en punkt på schemat bytt plats, i övrigt är det mindre pedagogiska ändringar som sker.

Tidigare Lipus-certifiering

Kursen har varit lipus-certifierad sedan 2011. Senaste kurs-numren är:

20190032, aug 2019
20190163, apr 2020
20200095, dec 2020
20210030, april, sep, nov 2021 och mars 2022
20220069, okt 2022, april 2023
20230048, aug 2023
20230109, jan 2024

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 15 maj 2024
Slutdatum: 17 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 2 maj 2024
Kursplats: Centralt i Stockholm

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

Max. 18 deltagare

Språk

Svenska

Avgift

13 500 exkl moms. Avgiften inkluderar deltagande, kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Kursen faktureras före kursstart.

Avbokning kan ske kostnadsfritt 30 dagar före kursstart. Efter det kan platsen överlåtas till en kollega utan extra kostnad. Kursen kan också skjutas fram till ett kommande kurstillfälle. I fall av sen avbokning tillkommer eventuella kostnader för matpaketet på konferensanläggningen.

Kringkostnader

Eventuell resa och boende betalas av deltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan görs via länken nedan.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.kompetensochutveckling.com/kurser/

Antagningsförfarande och bekräftelse

”Först till kvarn” gäller.
Deltagarna får bekräftelse på att de antagits till kursen inom 3 vardagar.

Kontaktperson

Hanna Wijk
Telefon: 073/9012306
E-post: hanna@kompetensochutveckling.com

Kursintyg

Kursintyg delas ut för närvaro under samtliga utbildningsdagar.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Vid uformandet av studierektorsutbildningen samverkade företagen Wijk Kompetens & Utveckling AB och Waldine Consulting AB.

Wijk Kompetens & Utveckling AB erbjuder tjänster som syftar till att stärka kompetensen hos sjukvårdens medarbetare med särskild inriktning på läkares professionella utveckling.

Waldine Consulting AB arbetar med organisationsutveckling och utbildning riktat mot såväl offentliga organisationer som privata företag.

Ansvarig för innehåll

Hanna Wijk, leg psykolog, med dr, organisationskonsult
Wijk Kompetens och Utveckling

Sara Ingvarsson, leg psykolog, med dr, organisationskonsult
Waldine Consulting

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Hanna Wijk är leg, psykolog, medicine doktor och har gedigen kunskap om vidareutbildningen för läkare. Genom det egna företaget leder hon idag kurser för läkare, handleder och har utredningsuppdrag inom främst ST-området. Hanna har disputerat på ST-studierektorsrollen vid Karolinska Institutet.

Sara Ingvarsson är leg. psykolog och har arbetat sedan 2009 med ledarskaps- och handledarutbildning för läkare. Hon har även jobbat som organisationskonsult inom hälso- och sjukvården sedan 2005 med fokus på verksamhetsutveckling och chefscoachning. Sara har också disputerat vid Karolinska institutet, där hon forskar på de-implementation inom hälso- och sjukvården.

Kursadministration

Hanna Wijk
hanna@kompetensochutveckling.com
073 901 23 06
Wijk Kompetens & Utveckling AB

Övriga samarbetspartners

Målgruppsrepresentant

Studierektorer intervjuades inför den första kursomgången. Efter det har kursledarna intervjuat ett flertal studierektorer gällandes deras kompetensutvecklingsbehov och uppdrag, och justerat kursen utifrån detta.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras av deltagarna.

Kringarrangemang

Inga kringarrangeramang planerade

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer finns för kursen

Jävsförhållande

Inga bindningar eller potentiella jävsförhållanden.