Hoppa till innehåll
Lipus.se / Läkarna flyttade ihop efter SPUR-granskningen

Läkarna flyttade ihop efter SPUR-granskningen

Hässleholms sjukhus ingick i den stora granskningen inom Skånevård Kryh som Lipus genomförde 2015, totalt handlade det om 28 kliniker och 21 vårdcentraler.

Inom närsjukvården i Hässleholm har Joakim Planck rollen som enhetschef för läkarna.

– Bara genom att göra en sådan här granskning så flyttar man fokus lite och ägnar sig mer åt de här frågorna, och tänker mer på utbildningsfrågorna. Det gäller inte bara ST-läkarna utan enhets- och verksamhetschefer och studierektorer, alla som har en handledarfunktion, menar Joakim Planck.

Vad har den här granskningen mer lett till rent konkret för er läkare?

– Tidigare så satt vi läkare väldigt utspridda här i de olika delarna av sjukhuset. SPUR-granskningen blev en väldigt viktig del till att vi kunde samla ihop alla läkare, och nu sitter vi alla ST-läkare och nästan alla specialister i samma korridor, berättar Joakim Planck.

”En väldigt stor verksamhetsnytta”

Förutom att utifrån granskningsrapporten arbeta med en systematiskt handlingsplan i förbättringsarbetet för ST-läkarnas utbildningar har granskningen även lett till att ST-studierektorn på sjukhuset har fått mer tid avsatt till sitt uppdrag.

Vad har du sett som den största nyttan som ni tar ni med er i det fortsatta förbättringsarbetet?

– Det mest konkreta är att vi läkare här på sjukhuset i Hässleholm nu faktiskt fysiskt sitter så samlade. Det ger ju oss en helt annan möjlighet till spontana diskussioner och handledning än om vi som tidigare, varje gång aktivt måste söka upp den man ska prata med. Det här ser vi som en väldigt stor verksamhetsnytta, berättar Joakim Planck.

– Sen ser jag gärna en utveckling av det här med SPUR, att man kanske mer frekvent arbetar med en liknande modell för att göra egna interna granskningar. Där ser jag gärna att det skulle kunna utvecklas något verktyg från Lipus sida för att kunna hjälpa och bistå oss i ett sådant arbete, avslutar Joakim Planck.