Hoppa till innehåll

Akut Ortopedi

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Akut Ortopedi

Kursen ges av: Comentis AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 16500 kr exklusive moms. Avgiften inkluderar kursmiddag, fika och lunch.
Kringkostnader: Resa och boende betalas av kursdeltagaren

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230142
Län: Västra Götalands län

Kurstillfälle

Kursdatum: 26-29 november 2024
Kursplats: Göteborg. Hotell Riverton.
Sista anmälningsdatum: 26 november 2024 (187 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Akutsjukvård, Allmänmedicin, Kirurgi, Ortopedi

Ytterligare information

Lämpligt tidigt i utbildningen för angivna specialiteter då man snabbt förväntas kunna handlägga patienter på akutmottagning.

För ST-läkare i ortopedi eller kirurgi erbjuds ett liknande men separat spår mer inriktat på vägen till beslut om operationsmetod samt diskussion runt olika operationsmetoder. De flesta praktiska momenten kommer dock genomföras i samlad grupp.

2. Behovsbeskrivning

Akutsjukvård

Det har under åren förekommit signaler från flera regioner om att akutläkare upplever att kunskaper i ortopedi är svåra att tillgodogöra sig, jämfört med kirurgi och medicin. Vi tror detta beror på flera faktorer. Vi har tillsammans med akutläkare på våra egna kliniker och baserat på egen erfarenhet från många års arbete på ortopedisk akutmottagning analyserat problemet. Vår slutsats är att pga skadorna kan sitta nästan var som helst i kroppen och ha mönster som är allt från ofarliga till funktionshotande eller livshotande samt att det morfologiska utseendet i kombination med ålder och/eller funktionskrav ger en mycket komplex bild som kräver flera år av en ST-utbildning endast inom ortopedi för att förstå.

Någon liknande kurs har inte tidigare funnits för akutläkare. Kursen ger snabb förståelse för akuta ortopediska skador samt en del av de kroniska tillstånd som patienter ibland söker akut för.

Antal besök på akutmottagningen stadigt ökar stadigt (SoS; artikelnr. 2015-12-11) och efter en nedgång under pandemiåren återhämtar sig denna statistik nu stadigt (Socialstyrelsen, öppna databaser). I och med att akutläkare blir vanligare på landets sjukhus kommer de bedöma större andel av patienter med ortopediska skador. Den här typen av skador är vanliga på en akutmottagning, även i samband med kirurgiskt trauma. Just ortopedin har ett högt antal sökande som kommer med ambulans, men är även den specialitet som tar emot flest patienter som söker ”på eget initiativ”. I denna patientgrupp finns en del skador som inte behöver åtgärdas akut, men som eventuellt kräver uppföljning på ortopedisk mottagning (Läkartidningen. 2016,113:DXUP).

För att brygga denna förändring, där akutmottagningen allt mer bemannas av akutläkare, behövs mer än en utbildning, men kursledningen gör här en ansats till en ordentlig kompetensförhöjning inom området. Det saknas i dagsläget kurser i akut ortopedi riktat till akutsjukvård och allmänmedicin för att snabbt öka säkerheten och omsättningshastigheten på jour- och akutmottagning.

Allmänmedicin

Kursen ger även verktyg som är användbara inom primärvård, på jourcentral. Vi fokuserar på att ge en förståelse för vilka skador som kan hanteras inom primärvården och vilka som bör ses av akutsjukvård eller ortoped. Dvs, vad som är akut och vad som kan vänta.

Kirurgi

Denna kurs berör till viss del traumatologi och kan gynna samarbetet med ortopeder i samband med multitrauma. Dock anges inga delar av målbeskrivning för just kirurg-ST.

Ortopedi

Kursen är lämplig under de två första åren som ST i ortopedi. Under dessa år spenderar man mycket tid på akutmottagningen. Vår erfarenhet är att det saknas utbildningar för att snabbt kunna komma in i verksamheten och kunna fatta beslut samt behandla. Denna kurs är indelad i två huvudsakliga spår – ett för akutläkare och ett för ortoped-ST. Detta då det tidigare har funnits en önskan om fördjupning inom vissa områden från både ortopeder och akutläkare.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Akutsjukvård

Det övergripande målet är att deltagaren ska känna sig mer trygg med att hantera ortopediska skador och sjukdomar på akutmottagningen. Både vad gäller det akuta omhändertagandet men även uppföljning och prognos.

Kursen ska ge deltagaren konkreta kunskaper för att kunna jobba mer självständigt på akutmottagning och jourcentral när det gäller akut omhändertagande av patient med symptom från rörelseapparaten.

ST ortopedi:

Här gäller ovan nämnda mål med tillägg av fördjupad kunskap vad gäller operationsmetoder och indikationer. Detta inkluderar även svårt trauma med hot mot extremitet och akut handläggning av instabila bäcken med blödning.

Resultat för deltagaren

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren att

kunna identifiera frakturer själv på röntgenbilder
kunna föreslå rimliga behandlingar för de vanligaste frakturerna
kunna identifiera avvikande skador och veta hur de skall rapporteras vidare
kunna skilja på akuta skador och skador som kan vänta eller bör hänvisas till primärvård
kunna identifiera typiska barnfrakturer och veta vilka som är farliga i akutskedet
kunna föreslå en kortsiktig och långsiktig behandlingsplan för barnfrakturer beroende på typ av skada
kunna identifiera ryggskador som hotar patientens funktion och överlevnad
självständigt kunna immobilisera underarm, armbåge, fotled, knäled med gips
kunna genomföra ett grundläggande status av hand, axelled och knäled
kunna identifiera och handlägga kärlpåverkan efter skada mot armbåge och knäled
kunna identifiera tecken till barnmisshandel och känna till den typiska handläggningen
kunna basal suturteknik

Resultat för patient och samhället

Kursen syftar till att deltagaren ska bli mer självgående på ortopedisk akutmottagning vilket indirekt väntas leda till kortare väntetider för patienten, färre inläggningar och ett mer patientsäkert omhändertagande vad gäller diagnos, behandling och uppföljning.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Målbeskrivning 2015
Akutsjukvård c1-3, c5, c11
Allmänmedicin c4*, c5*, c6, c8*
Ortopedi c1, c3-c11

Målbeskrivning 2021
Akutsjukvård STc1-3, 5, STc11
Allmänmedicin STc4*, STc5*, STc6, STc8*
Ortopedi STc1, STc3-11

*Kurskrav saknas i Socialstyrelsens målbeskrivning för 2015 och 2021

4. Program

Schema

Se länk

Schemat kommer uppdateras i januari 2024, men inga större förändringar väntas.

Förmiddagarna ägnas åt föreläsningar och eftermiddagarna är praktiska övningar (status, gipsning, reponering) men även case-grupper.

 

Föreläsare:

Johan Lagergren, överläkare i ortopedi, Ph.D., Sjukhusen i Väster

Andreas Sylvan, specialistläkare i ortopedi, NU-sjukvården

Joakim Strömberg, överläkare i handkirurgi och ortopedi, Ph.D., Sjukhusen i Väster

Eileen Sköld, överläkare i ortopedi, NU-sjukvården

Ioannis Karikis, överläkare i ortopedi, Ph.D., NU-sjukvården

Fredrik Einarsson, överläkare i ortopedi, Ph.D., Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Övrig fakultet:

Ada Holm, specialistläkare i ortopedi, NU-sjukvården

Johan Malm, fysioterapeut, Uddevalla Kommun

Elin Torbrant, gipstekniker, NU-sjukvården

Malin Hermansson, gipstekniker, NU-sjukvården

 

Extern länk

https://www.updoc.se/

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/12/schema-1.pdf

Referenser

Akut Ortopedi, Önnerfält/Önnerfält 9789144091020
Emergency Orthopedics, Sölveborn, ISBN 9783642418532
Atlas of Suturing Techniques, Kantor, ISBN 978-0-07-183657-9
Orthopaedic Immobilization Techniques, Brown, ISBN 978-1-57167-742-6

Woltz S, Krijnen P, Schipper IB. Plate Fixation Versus Nonoperative Treatment for Displaced Midshaft Clavicular Fractures: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Bone Joint Surg Am. 2017 Jun 21;99(12):1051-1057. doi: 10.2106/JBJS.16.01068. PMID: 28632595.

Chen MJ, Campbell ST, Finlay AK, Duckworth AD, Bishop JA, Gardner MJ. Surgical and Nonoperative Management of Olecranon Fractures in the Elderly: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Orthop Trauma. 2021 Jan 1;35(1):10-16. doi: 10.1097/BOT.0000000000001865. PMID: 32569071.

Boerger TO, Limb D, Dickson RA. Does ’canal clearance’ affect neurological outcome after thoracolumbar burst fractures? J Bone Joint Surg Br. 2000 Jul;82(5):629-35. doi: 10.1302/0301-620x.82b5.11321. PMID: 10963155.

Chau AM, Xu LL, Pelzer NR, Gragnaniello C. Timing of surgical intervention in cauda equina syndrome: a systematic critical review. World neurosurgery. 2014;81(3-4):640-50

Bailey CS, Urquhart JC, Dvorak MF, Nadeau M, Boyd MC, Thomas KC, Kwon BK, Gurr KR, Bailey SI, Fisher CG. Orthosis versus no orthosis for the treatment of thoracolumbar burst fractures without neurologic injury: a multicenter prospective randomized equivalence trial. Spine J. 2014 Nov 1;14(11):2557-64. doi: 10.1016/j.spinee.2013.10.017. Epub 2013 Oct 31. PMID: 24184649.

Claireaux HA, Beaumont O, Griffin XL; OpFrac Collaborators. Open lower limb fractures in the UK trauma system: A multicentre prospective audit of current practice. Injury. 2021 Jun;52(6):1374-1383. doi: 10.1016/j.injury.2020.12.038. Epub 2021 Jan 2. PMID: 33454063.

Kocher MS, Kasser JR. Orthopaedic aspects of child abuse. J Am Acad Orthop Surg. 2000 Jan-Feb;8(1):10-20. doi: 10.5435/00124635-200001000-00002. PMID: 10666649.

Jämställdhet och likabehandling

Under kursen diskuteras översiktligt den ökande incidensen av osteoporos i vår åldrade befolkning samt övervikten av kvinnor vid osteoporosfrakturer.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, praktiska övningar (status, gipsteknik, suturteknik) case-presentationer, e-learning genom web-baserad pre-course. Regelbunden sammanfattning av heldag.

Inbjudan till pre-course mailas ut en månad innan kurstillfället. Denna beräknas kräva ca 1 timme i tid av deltagaren. Denna pre-course har som syfte att förbereda deltagaren på en del frågeställningar som dyker upp under kursens gång och, förhoppningsvis, skapa lite mer nyfikenhet hos deltagaren.

Under kursens gång kommer det finnas möjlighet att öva med röntgenbilder i case bibliotek on-line. Utrymme för detta finns ej på dagtid, utan får ske efter den schemalagda tiden.

Kontouppgifter med information om inloggning kommer mailas ut med inbjudan till pre-course.

Efterföljande slutprov sker i skriftlig form.

Kursmaterial

Åhörarkopior kommer finnas tillgängliga online i vissa fall.

Förberedelser

Före kursen kommer deltagarna bjudas in till pre-course. Denna genomförs som en online-utbildning. Beräknas ta ca 1 timme i anspråk.

Kunskapskontroll

Diagnostiskt prov: Baserat på innehållet i pre-course samt den angivna litteraturen. Kunskapstest före kursen syftar endast till att informera fakulteten om kunskapsnivån.

Kunskapskontroll: Godkänt på kunskapstest efter kursen är ett krav för godkänd kurs.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Sex månader efter kursen inbjuds deltagaren till repetition av materialet online genom fallbaserat kunskapstest blandat med enstaka frågor.

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Ifylld utvärdering, på Lipus hemsida, är ett krav för godkänd kurs. Föreläsare och fakultet träffas efter 1 vecka efter genomgången kurs för utvärdering av resultaten och feedback. Kursens innehåll modifieras i enlighet med återkopplingen.

Planering

Förändring av vissa föreläsningar vad gäller längd och nivå.

Tidigare Lipus-certifiering

20230002 Akut ortopedi 2023

20210139 Akut ortopedi 2022

20210070 Akut ortopedi 23-26/11 2021

20210007 Akut ortopedi 18-20/5 2021 (digital)

20190192 Akut ortopedi  27-30/4 2020 (inställd)

20190020 Akut ortopedi 8-10/10 2019

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 26 november 2024
Slutdatum: 29 november 2024
Sista anmälningsdatum: 26 november 2024
Kursplats: Göteborg. Hotell Riverton.

Kursortens län

Västra Götalands län

Antal deltagare

40

Språk

Svenska

Avgift

16500 kr exklusive moms. Avgiften inkluderar kursmiddag, fika och lunch.

Kringkostnader

Resa och boende betalas av kursdeltagaren

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via mail till: andreas@comentis.se

Verksamhetschefs/huvudmans godkännande krävs innan ansökan kan göras.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn.

Vid full kurs används reservlista. Ingen övrig prioritering används.

Bekräftelse sker inom ett par dagar via mail.

Kontaktperson

johan@comentis.se

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg för godkänd kurs.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Comentis AB

Ansvarig för innehåll

Johan Lagergren, överläkare och medicine doctor i ortopedi, Sjukhusen i Väst, Alingsås Lasarett

Andreas Sylván, specialist i ortopedi, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Johan Lagergren, överläkare och medicine doctor i ortopedi, Sjukhusen i Väst, Alingsås Lasarett

Kursadministration

Johan Lagergren, överläkare, Sjukhusen i Väst, Alingsås Lasarett
Andreas Sylván, specialist i ortopedi, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Eileen Sköld, överläkare i ortopedi, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Övriga samarbetspartners

Essity AB (hjälp med gipsutbildning)

Målgruppsrepresentant

Andreas Jacobsson, överläkare, akutmedicinkliniken, NÄL.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagaravgift.

Kringarrangemang

Kursmiddag på onsdag kväll ingår i deltagaravgiften

Sponsorers närvaro

Essity AB i samband med gipsutbildning

Jävsförhållande

Ingen av föreläsarna har uppgivit jävsförhållande såsom:

  • samarbete med industrin
  • advisory board
  • kliniska studier
  • regelbundna betalda föreläsningar