Hoppa till innehåll

Akut Ultraljud

Faktum Medica AB erbjuder en introduktionskurs i akut ultraljud som täcker de största och viktigaste användningsområdena såsom shock-protokoll, riktad hjärtundersökning, fri vätska i bukhålan, aorta, lunga och kärlaccess. Kursen är uppbyggd enligt brittiska och amerikanska akutläkarföreningarnas målbeskrivningar för akut ultraljud och baseras till stor del på vetenskapligt belagda protokoll i akut ultraljud som FAST, FATE, BLUE och RUSH. Föreläsningar varvas med praktiska övningar på modeller.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Akut Ultraljud

Kursen ges av: Faktum Medica AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 13 895:- exkl moms. Detta inkluderar kursmaterial, arvoden för modeller, luncher och fika under kursdagarna.
Kringkostnader: Ev Resa och logi

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240087
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 15-16 maj 2025
Kursplats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115
Sista anmälningsdatum: 10 mars 2025 (237 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Anestesi och intensivvård, Klinisk fysiologi, Geriatrik, Radiologi, Hematologi, Internmedicin, Kirurgi, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin, Urologi

Ytterligare information

Utbildningen riktar sig framförallt till ST-läkare och specialister verksamma inom specialiteter där arbete på akutmottagning och akut omhändertagande ingår. AT-läkare accepteras i mån av plats.

2. Behovsbeskrivning

Ultraljud kan diagnosticera orsaken till akut cirkulationskollaps och akut respiratorisk insufficiens vilket kan vara livräddande (1). Många studier publiceras kontinuerligt som visar på akut ultraljuds diagnostiska och potentiellt livräddande nytta. Under 2010 publicerades en SBU alert rapport där akut ultraljud (FAST) vid fysiskt trauma bedömdes kunna vara av nytta särskilt hos cirkulatoriskt påverkade patienter (2).

Flera studier har visat ultraljud säkert, ha hög sensitivitet och specifikt samt överlägset konventionell röntgen gällande hemothorax och pneumothorax (3, 4, 5).

Plummer et al påvisade redan 1998 att akut ultraljud av abdominella aorta gav en påtagligt snabbare och tillförlitlig diagnos samt kortare tid till operation (6).

Randazzo et al har visat att akutläkare med några timmars ekokardiografisk träning har möjlighet att erhålla bedömbara bilder och göra en adekvat grov bedömning av ejektionsfraktion och CVP (7).

Referenser:

  1. Point-of-Care Ultrasound-History, Current and Evolving Clinical Concepts in Emergency Medicine.Osterwalder J, Polyzogopoulou E, Hoffmann B.Medicina (Kaunas). 2023 Dec 15;59(12):2179.
  2. Tidig och riktad ultraljudsundersökning efter fysiskt trauma, SBU alert-rapport nr 2010-03
  3. Sisley et al, J Trauma 1998;44(2):291-6
  4. Ma et al, Ann Emerg med 1997;29(3);312-15
  5. Blaivas et al, Acad Emerg Med 2005;12(9):944-9
  6. Plummer et al. Acad Emerg Med 1998;5:417
  7. Randazzo et al, Acad Emerg Med 2003;10:973-7

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap och initial färdighetsträning avseende användning av ultraljud i den akuta situationen på akutmottagning eller vårdavdelning.

Resultat för deltagaren

  • Kunna tillämpa akut ultraljud på akutrummet vid oklar andningssvikt och/eller chock
  • Med ytterligare träning efter kursen kunna tillämpa ultraljudsteknik vid svårigheter att sätta iv infart
  • Redogöra för begränsningar av ultraljud och när andra diagnostiska metoder behöver övervägas.

Resultat för patient och samhället

Ekonomisk och tidsmässig vinning och ökad säkerhet då snabbare och mer adekvat bedside diagnostik är möjlig samt minskade röntgenundersökningar.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8
Klinisk Fysiologi c2, c7
Radiologi c2, c5

Akutsjukvård c1, c3, c5

Anestesi/Intensivvård c2, c4, c6

Endokrinologi och diabetologi c1, c2
Geriatrik c1, c2
Hematologi c1, c2
Internmedicin c1, c2, c6
Kardiologi c1, c2, c6, c7
Lungsjukdomar c1, c2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2
Njurmedicin c1, c2

Kirurgi c2, c3
Urologi c2, c3

HSLF-FS 2021:8
Klinisk Fysiologi STc2, STc7
Radiologi STc2, STc5

Akutsjukvård STc1, STc3, STc5

Anestesi/intensivvård STc2, STc4, STc6

Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2
Geriatrik STc1, STc2
Hematologi STc1, STc2
Internmedicin STc1, STc2, STc6
Kardiologi STc1, STc2, STc6, STc7
Lungsjukdomar STc1, STc2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2
Njurmedicin STc1, STc2

Kirurgi STc2, STc3
Urologi STc2 STc3

4. Program

Schema

Kursen går igenom de största och viktigaste användningsområdena såsom shock-protokoll, riktad hjärtundersökning, fri vätska i bukhålan, aorta, lunga och kärlaccess.

Föreläsare

Prel maj 2025 :

Anna Augustsén (kursledare), överläkare Anestesi/IVA Södersjukhuset

Fredrik Hallgren, Överläkare Anestesi/IVA Capio Sankt Görans Sjukhus

Hritul Karim, Specialistläkare Capio Sankt Görans Sjukhus

Kourosh Hadjikani, Överläkare akutsjukvård och anestesi-intensivvård, Södersjukhuset

Angela Krawczuk, Specialistläkare Klinisk instruktör inom patientnära ultraljud Södersjukhuset

Extern länk

http://www.faktummedica.se

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/06/prel-program-maj-2025nyversion-1.docx

Referenser

Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound 2nd Edition, Vicki E. Noble
samt målbeskrivningar/curriculum i akut ultraljud för amerikanska och engelska akutläkarsällskapet.

Marbach JA et al  A Shifting Paradigm: The Role of Focused Cardiac Ultrasound in Bedside Patient Assessment. Chest. 2020 Nov;158(5):2107-2118.

Arnold MJ et al  Point-of-Care Ultrasonography. Am Fam Physician. 2020 Mar 1;101(5):275-285.

Lichtenstein DA. Lung ultrasound in the critically ill. Ann Intensive Care. 2014

Ultrasound-based diagnosis of acute heart failure in the emergency department.Polyzogopoulou E, Parissis J, Bistola V.Emergencias. 2024 Apr;36(2):85-87.

Jämställdhet och likabehandling

Föreläsare utgörs av ca 50% kvinnor, 50% män.

Vid undersökning på markörer har sedan kursstart för många år sedan hänsyn tagits till undersökningsteknik.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar varvat med praktiska övningar på modeller med normalfynd och vid tillgång relevant patologi.

Kursmaterial

Formen för utdelat kursmaterial varierar beroende på vilka föreläsare som engageras.

Kursen bygger huvudsakligen på praktisk scanning.

Förberedelser

Förberedelser är ej obligatoriskt för att gå kursen men för att öka utbildningsvärdet rekommenderar vi pocus101.com

På sidan finns ett antal tutorialis som är bra att läsa igenom, prioritera vid tidsbrist dessa fyra:

Machine Basics

Cardiac Ultrasound

Lung Ultrasound

RUSH Exam

Kunskapskontroll

Fortlöpande utvärdering under de praktiska övningarna samt informell quiz.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Deltagaren kan efter kursen vb skicka epost med frågor som vidarebefordras till instruktör/föreläsare.

Kompetensöverföring

Instruktörer förmedlar kontinuerligt under kursen metoder och protokoll som deltagaren kan använda för att föra kompetensen vidare.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall används.

Planering

Kursutvärderingarna använts kontinuerligt av Faktum Medica för att modifiera kurser. Strukturen för de praktiska övningarna modifieras kontinuerligt.

Tidigare Lipus-certifiering

IPULS 20110240
IPULS 20120143
Lipus 20130032
Lipus 20140084
Lipus 20160001
Lipus 20170013
Lipus 20180076
Lipus 20190115

Lipus 20200108

Lipusnummer 20210119, 17-18 mars 2022

Lipusnummer 20220142, 8-9 maj 2023

Lipusnummer 20230069, 16-17 maj 2024

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 15 maj 2025
Slutdatum: 16 maj 2025
Sista anmälningsdatum: 10 mars 2025
Kursplats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

ca 24

Språk

Svenska

Avgift

13 895:- exkl moms. Detta inkluderar kursmaterial, arvoden för modeller, luncher och fika under kursdagarna.

Kringkostnader

Ev Resa och logi

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via webbformulär på http://www.faktummedica.se. Besked om ev antagning alt fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 tim efter anmälan. Tidig anmälan ger prioritet till de begränsade kursplatserna. Anmälan är bindande efter att antagningsbeskedet skickats ut.

För läkare med utbildningstjänst ska deltagandet vara godkänt av handledare eller lokal verksamhetschef

Länk till webbsida för anmälan

https://www.faktummedica.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kursen prioriterar ST-läkare och specialistkompetenta läkare.

Besked om antagning alt fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 tim till deltagaren via epost.

Kontaktperson

Kursledare Anna Augustsén – mailadress: anna.augustsen@gmail.com. Tel : 0736292828

I andra hand maila till info@faktummedica.se. Tel 0708129627

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg utdelas till samtliga kursdeltagare. Endast ST-läkare erhåller delmål.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Utbildningsföretaget Faktum Medica

Ansvarig för innehåll

Samtliga föreläsare i kursen

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Anna Augustsén, Överläkare, VO Anestesi-Intensivvård Södersjukhuset Stockholm.
Har genomgått flera ultraljudsutbildningar både nationellt och internationellt. Har undervisat i ämnet på denna kurs under flera år. Ledande befattning inom utveckling av akut ultraljud på Södersjukhuset i Stockholm. Anna har också pågående forskning i ämnet.

Kursadministration

Faktum Medica

Övriga samarbetspartners

Ultraljudsapparater avsedda för akut ultraljud tillhandahålls av medicintekniska företag. Ingen aktiv företagsreklam förekommer under utbildningen

Målgruppsrepresentant

Nej

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Utbildningen finansieras via deltagaravgifter. Deltagaravgiften finansierar det stora antalet instruktörer som är nödvändigt liksom arvoden till modeller för scanning. Ingen sponsring förekommer.

Kringarrangemang

Medicintekniskt företag tillhandahåller ultraljudsapparater avsedda för akut ultraljud under kursen.

Sponsorers närvaro

Se ovan. Aktiv marknadsföring tillåts ej av Faktum Medica.

Jävsförhållande

Finns ej