Hoppa till innehåll

Handledning för ST-läkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Handledning för ST-läkare

Kursen ges av: Kunskapsgruppen Sverige AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: Deltagaravgift 9990 kr + moms I deltagaravgiften ingår kursmaterial som kompendium.Då detta är en digital kurs ingår inga måltider.
Kringkostnader: Inga kringkostnader.

Studieform: Distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240066
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 3-4 december 2024
Kursplats:
Sista anmälningsdatum: 2 december 2024 (164 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Alla specialiteter

2. Behovsbeskrivning

Att handleda medarbetare och studenter är av stor vikt för att säkerställa kontinuerligt lärande och utveckling inom hälso-och sjukvården. Som handledare utgör läkaren en kunskapskälla och en stor hjälp till den handleddas professionella utveckling. I Socialstyrelsens målbeskrivningar för läkarens specialisttjänstgöring är det ett obligatoriskt kompetenskrav att handleda medarbetare och studenter.

Denna kurs introducerar handledaruppdraget och ger deltagarna praktiskt träning i vanliga handledarsituationer. Under kursens gång får deltagarna möjlighet att reflektera över vikten av handledning, deras egna erfarenheter av handledning, och insikter om sig själva i handledarrollen. Deltagarna får även möjlighet att diskutera utmaningar som kan uppstå i handledaruppdraget. Kursen ger deltagarna kunskap inom samtalsmetodik och enkla kommunikationsmodeller som är användbart i handledningen av medarbetare och studenter. Stor vikt läggs vid praktisk träning i att ge konstruktiv återkoppling.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge deltagaren en gedigen förståelse för vad god handledning innebär, samt praktiska verktyg i att handleda och instruera medarbetare på ett effektivt och lärorikt sätt.

Resultat för deltagaren

-redogöra för handledarens roll och vad som kännetecknar god handledning

– reflektera över ens egna styrkor och utvecklingsområden i  handledarrollen

-reflektera över utmanande situationer som kan uppstå i samband med handledning

-redogöra för samtalsmetodik och enkla kommunikationsmodeller, samt tillämpa dessa i handledarsituationer

-redogöra för handledningens syfte och relevanta riktlinjer/ramverk

-ge exempel på metoder och verktyg för utvärdering av lärande

-kunna planera och genomföra handledning av medarbetare och studenter

-ge exempel på metoder för och tillämpa konstruktiv återkoppling

-kunna handleda och coacha medarbetare och studenter

Resultat för patient och samhället

Handledningen är central för att förmedla kunskap vidare till medarbetare inom hälso- och sjukvården. God handledning bidrar till professionell utveckling, vilket i sin tur bidrar till kompetenta läkare som höjer vårdkvalitén.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Enligt SOSFS 2015:8 delmål a1 – kunna handleda och instruera
medarbetare och studenter
Enligt HSLF-FS 2021:8 delmål STa6 – kunna handleda medarbetare
och studenter

4. Program

Schema

Kursen ges digitalt genom live-föreläsningar.

Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och rollspel i syfte att träna på vanligt förekommande handledarsituationer och utmaningar som kan uppkomma i handledarrollen.

Kursledare: Jelena Almazan

Jelena är leg. psykolog och senior organisationskonsult. Jelena har mångårig erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling (KBT), grupputveckling, ledarskapsutbildningar och chefscoaching. Jelena har ett speciellt intresse och gedigen kunskap kring hållbart ledarskap och stresshantering i ledarrollen. Jelena har också stor erfarenhet av arbete med konflikter på arbetsplatsen och utmaningar i den psykosociala arbetsmiljön. Hon är en van och kunnig föreläsare som under sina år i arbetsrollen mött många olika grupper på arbetsplatsen med olika behov och utmaningar.

Extern länk

Handledning för ST-läkare

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/04/program-handledning-for-st-lakare-2024.pdf

Referenser

Andersson LE, Klintrot M. OBM-boken- Ledarskapets psykologi. Sanoma Utbildning

Ekstam K. Arbetsplatsens svåra samtal. Liber AB

Gåserud A. Coaching, så fungerar det. Massolit Förlag

Jordan T. Konflikthantering i arbetslivet: förstå, hantera, förebygg

Salby M. Holmberg J. Samtal som fungerar. Natur Kultur Läromedel

Whitmore J. Coaching för bättre result: Principer och strategier för coachande ledare. Natur Kultur Akademisk

Socialstyrelsen SOSFS 2015:8 Föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialisttjänstgöring

Socialstyrelsen HSLF-FS 2021:8 Föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialisttjänstgöring

 

Jämställdhet och likabehandling

Kursen berör på vilket sätt förutfattade meningar och egna värderingar kan påverka kommunikationen mellan handledare och medarbetare/student.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen varvar föreläsningar om principer och metoder för handledning med olika deltagaraktiviteter. Deltagaraktiviteterna består av gruppdiskussioner kring egna erfarenheter, samt rollspel i syfte att träna bland annat konstruktiv återkoppling. Kursdagarna avslutas med praktiska rekommendationer och sammanfattande punkter.

Kursmaterial

Kursmaterial består av kompendium med åhörarkopior av kursledarens material.

Förberedelser

Inför kursen får deltagarna i uppgift att reflektera över deras potentiella utmaningar i rollen som handledare. Detta diskuteras sedan under kursens gång. Det skickas även ut en förstudie till deltagarna inför kursen. I förstudien ombeds deltagarna fylla i förväntningar på kursen och särskilda frågeställningar de har. Svaren från förstudien delas med kursledare och används för att anpassa kursens innehåll till målgruppen.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet finns att i efterhand komma i kontakt med föreläsare.

Kompetensöverföring

Deltagarna får åhörarkopior.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärderingen fungerar som den enskilt viktigaste återkopplingen på om vi har en utbildning som fungerar och uppskattas. Utöver Lipus utvärdering gör Kunskapsgruppen en egen utvärdering där vi frågar om arrangemanget i sin helhet samt service från Kunskapsgruppen. Lipus utvärdering och Kunskapsgruppen egen utvärdering skickas till deltagarna via mejl vid kursens slut. Det skickas även påminnelse till deltagarna i syfte att uppnå en hög svarsfrekvens. Föreläsare tilldelas resultatet och vid behov används detta för utveckling av kursens innehåll och upplägg.

Planering

Kursledare har tilldelats utvärderingar från tidigare tillfällen och underlaget har vid behov använts i planering av innehåll och upplägg.

Tidigare Lipus-certifiering

Tidigare certifieringar

20210056 Handledning för ST-läkare, 1 juni 2023
20220008 Handledning för ST-läkare, 21 januari 2022
20230014 Handledning för ST-läkare, 1 mars 2023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 27 maj 2024
Slutdatum: 28 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 26 maj 2024

Startdatum: 3 december 2024
Slutdatum: 4 december 2024
Sista anmälningsdatum: 2 december 2024

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

25

Språk

Svenska

Avgift

Deltagaravgift 9990 kr + moms

I deltagaravgiften ingår kursmaterial som kompendium.
Då detta är en digital kurs ingår inga måltider.

Kringkostnader

Inga kringkostnader.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via Kunskapsgruppens hemsida.

Om det är arbetsgivaren som ska betala kursavgiften förväntas anmälaren ha huvudmans godkännande då anmälan är bindande. Skulle det uppstå förhinder så kan deltagaren flytta sin anmälan till annat kurstillfälle i det fall det finns ett kurstillfälle tillgängligt.
Då kursen sker digitalt behövs en dator eller enhet med bra uppkoppling och kamera.

Behöver du hjälp med anmälan kan du även ringa Kunskapsgruppen på 031-22 24 50, eller mejla på info@kunskapsgruppen.se

Länk till webbsida för anmälan

https://www.kunskapsgruppen.se/utbildning/handledning-for-st-lakare/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kunskapsgruppen tillämpar först till kvarn. Kursen har ett begränsat antal platser. Är anmälan öppen finns det platser kvar. Anmälan går att göra fram till dagen innan kursen startar.
Efter att anmälan är gjord skickas en automatisk bekräftelse via mejl. Några dagar efter det skickas ett välkomstmejl med närmare praktisk information från Kunskapsgruppen. När det börjar närma sig kurs skickas även en påminnelse till deltagaren där även förstudien till kursen finns med.

Kontaktperson

Sally Ryding

Utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen

E-post: sally.ryding@kunskapsgruppen.se

Växel: 031-22 24 50

Direkt: 072-5424300

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till deltagande ST-läkare som genomgått kursen. Intyg ges för delmål a1 (enligt SOSFS 2015:8) och delmål STa6 (enligt HSLS-FS 2021:8). För intyg krävs närvaro och aktivt deltagande under kursens gång.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kunskapsgruppen Sverige AB

Ansvarig för innehåll

Sally Ryding

Utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Jelena Almazan

Jelena är leg. psykolog och senior organisationskonsult. Jelena har mångårig erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling (KBT), grupputveckling, ledarskapsutbildningar och chefscoaching. Jelena har ett speciellt intresse och gedigen kunskap kring hållbart ledarskap och stresshantering i ledarrollen. Jelena har också stor erfarenhet av arbete med konflikter på arbetsplatsen och utmaningar i den psykosociala arbetsmiljön. Hon är en van och kunnig föreläsare som under sina år i arbetsrollen mött många olika grupper på arbetsplatsen med olika behov och utmaningar.

Kursadministration

Sally Ryding

Utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Ingen enskild representant för målgruppen har konsulterats. Utvärderingar från tidigare deltagare används vid utveckling av kursen.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kunskapsgruppen ställer resurser till förfogande för kursens genomförande.

Kursen finansieras genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållande föreligger.