Hoppa till innehåll

Immunodermatologi

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Immunodermatologi

Kursen ges av: Janssen-Cilag AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Ingen kursavgift.
Kringkostnader: Inga kringkostnader.

Studieform: Distans
Språk: Svenska och engelska
Kursnummer: 20240068
Län: Hela Sverige

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Hud- och könssjukdomar

Ytterligare information

Kursen är primärt en fortbildning för specialistläkare och ST-läkare inom dermatologi. Kursintyg över aktuella ST delmål delas ut på begäran efter ifylld utvärdering.

2. Behovsbeskrivning

Immunmedierade systemiska sjukdomar, som psoriasis, är komplexa sjukdomar med hög förekomst av samsjuklighet*. Utbildningen ger aktuell kunskap inom området immunodermatologi och ger deltagarna en fördjupad kunskap och möjlighet att sätta dermatologi i ett större sammanhang.

Psoriasis är en kronisk, immunmedierad, inflammatorisk systemsjukdom som huvudsakligen drabbar huden och ibland även lederna. Prevalensen är 2-3 % bland kaukasier och den varierar mellan olika etniska grupper. Sjukdomen drabbar båda kön i lika utsträckning*~.

Programmet har tagits fram av en oberoende vetenskaplig kommitté bestående av experter inom dermatologi. Baserat på deras kliniska expertis och erfarenheter har de satt samman aktuella ämnen som belyser den mångfacetterade och komplexa kliniska vardagen som den behandlande läkaren möter.

* Rendon, A. & Schäkel, K. Psoriasis pathogenesis and treatment. International Journalof Molecular Sciences vol. 20 (2019).
~ Menter, A. Psoriasis and psoriatic arthritis overview. The American journal of managedcare vol. 22 s216–s224 (2016).

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om de olika hudsjukdomarna psoriasis, alopecia, vitiligo och lupus. Utbildningen ger även ökad kunskap kring samsjuklighet vid psoriasis.

Resultat för deltagaren

Utbildningen är digital och uppdelad i tre block. Efter utbildningen förväntas deltagaren kunna:

Block I: Immunologiska mekanismer vid dermatologiska sjukdomar

 • Beskriva de kliniska och immunologiska aspekterna av alopecia, vitiligo och lupus.
 • Redogöra för hur kliniska manifestationer påverkar behandlingsmöjligheter för alopecia, vitiligo och lupus.

Block II: Samsjukligheter inom psoriasisområdet

 • Förklara hur samsjukligheten vid psoriasis ser ut.
 • Kunna beskriva hur man kan förebygga uppkomsten av sjukdomar som grundar sig i en eller flera levnadsvanor hos patienten.
 • Beskriva principer för vaccinering av hos patienter som står på immunomodulerande behandling.

Block III: Framtidens immunodermatologi

 • Identifiera nya och kommande trender inom dermatologi.
 • Förklara hur forskningen inom genterapi olika hudsjukdomar ser ut idag och vart forskningsfältet är påväg åt.
 • Förklara och ge exempel på hur biomarkörer kan komma att användas inom psoriasis för att underlätta diagnos samt förutspå långsiktig sjukdomsbörda.

Resultat för patient och samhället

Ökad kunskap kring komplexa systemiska sjukdomar leder till bättre omhändertagande av patienter i form av diagnos och behandlingsalternativ.

Delmål för ST angivna av kursgivare

2021 (HSLF-FS 2021:8):
STc6 (Ha kunskap om de immunologiska och inflammatoriska processerna vid hudsjukdomar)

2015 (SOSFS 2015:8):
Delmål c6 (Ha kunskap om de immunologiska och inflammatoriska processerna vidhudsjukdomar)

4. Program

Schema

DATUM: 14 juni 2024

BLOCK I: Immunologiska mekanismer vid dermatologiska sjukdomar

13.00 – 13.05        Introduktion
MD, PhD Josefin Lysell (Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige) och MD, PhD Darius Sairafi (GHP Hudcentrum Hagastaden, Sverige)

13.05 – 13.25       Clinical and Immunological Landscape of Alopecia
Dr. David Saceda Corralo (MD, PhD), Ramón y Cajal Hospital, Madrid, Spain

13.25 – 13.30       Q&A

13.30 – 13.50       Clinical and Immunological Landscape of Vitiligo
Dr. Mehdi Rashighi (MD), University of Massachusetts Medical School, USA

13.50 – 13.55       Q&A

13.55 – 14.15       Clinical Landscape of Lupus
Dr. Filippa Nyberg (MD, PhD), Karolinska University Hospital, Sweden

14.15 – 14.20       Q&A

 

DATUM: 13 september 2024

BLOCK II: Samsjukligheter inom psoriasisområdet

13.00 – 13.05        Introduktion
MD, PhD Josefin Lysell (Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige) och MD, PhD Darius Sairafi (GHP Hudcentrum Hagastaden, Sverige)

13.05 – 13.25       PsO Comorbidities: Focus Oncology
Prof. Kim Papp (MD, PhD), Probity Medical Research Inc. Ontario, Kanada

13.25 – 13.30       Q&A

13.30 – 13.50       PsO Samsjukligheter: Fokus Kardiologi
Dr. Annica Ravn-Fischer (MD, PhD), Göteborgs Universitet och Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

13.50 – 13.55       Q&A

13.55 – 14.15       Vaccination av patienter med immunmodulerande behandling
Prof. Meliha Kapetanovic (MD, PhD), Lunds Universitet och Skåne
Universitetssjukhus

14.15 – 14.20       Q&A

 

DATUM: 8 november 2024

BLOCK III: Framtidens immunodermatologi

13.00 – 13.05        Introduktion
MD, PhD Josefin Lysell (Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige) och MD, PhD Darius Sairafi (GHP Hudcentrum Hagastaden, Sverige)

13.05 – 13.25       Dermatology: what’s on the horizon?
Prof. Kilian Eyerich (MD, PhD), University of Freiburg, Germany

13.25 – 13.30       Q&A

13.30 – 13.50       Advancements in gene therapy for skin disorders
Assoc Prof. Peter Marinkovich (MD, PhD), Stanford University School of Medicine, USA

13.50 – 13.55       Q&A

13.55 – 14.15       Biomarkers in the management of psoriasis: present and future
Prof. Lone Skov (MD, PhD), University of Copenhagen, Denmark

14.15 – 14.20       Q&A

Referenser

BLOCK I: Immunologiska mekanismer vid dermatologiska sjukdomar

Sterkens A, Lambert J, and Bervoets A. Alopecia areata: a review on diagnosis, immunological etiopathogenesis and treatment options. Clin Exp Med. 2021 May;21(2):215-230. PMID: 33386567, DOI: 10.1007/s10238-020-00673-w

ASAMI Consensus Survey Study Group, David Saceda Corralo et al. The Alopecia Areata Severity and Morbidity Index (ASAMI) Study: Results From a Global Expert Consensus Exercise on Determinants of Alopecia Areata Severity. JAMA Dermatol. 2024 Mar 1;160(3):341-350. PMID: 38324292, DOI: 10.1001/jamadermatol.2023.5869

Rashighi M, Harris JE. Vitiligo Pathogenesis and Emerging Treatments. Dermatol Clin. 2017 Apr;35(2):257-265. PMID: 28317534, DOI: 10.1016/j.det.2016.11.014

van Geel N, Duponselle J, Delbaere L, Herbelet S, Eleftheriadou V, Ezzedine K, Forman M, Garg A, Hamzavi IH, Seneschal J, Spuls P, Terwee CB, Wolkerstorfer A, Speeckaert R, Pandya AG. Clinician-reported outcome measures for the assessment of vitiligo: A scoping review. 2023 Nov;37(11):2231-2242. PMID: 37602494, DOI: 10.1111/jdv.19448

Samela T, Malorni W, Matarrese P, Mattia G, Alfani S, Abeni D. Gender differences in vitiligo: psychological symptoms and quality of life assessment description. Front Psychol. 2023 Dec 20:14:1234734. PMID: 38187434, DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1234734

Elmgren J, Nyberg F. Clinical aspects of cutaneous lupus erythematosus. Front Med (Lausanne). 2023 Jan 9;9:984229. PMID: 36698816, DOI: 10.3389/fmed.2022.984229

Niebel D, de Vos L, Fetter T, Brägelmann C, Wenzel J. Cutaneous Lupus Erythematosus: An Update on Pathogenesis and Future Therapeutic Directions. Am J Clin Dermatol. 2023 Jul;24(4):521-540. PMID: 37140884, DOI: 10.1007/s40257-023-00774-8

BLOCK II: Samsjukligheter inom psoriasisområdet

Papp KA, Melosky B, Sehdev S, Hotte SJ, Beecker JR, Kirchhof MG, Turchin I, Dutz JP, Gooderham MJ, Gniadecki R, Hong CH, Lambert J, Lynde CW, Prajapati VH, Vender RB. Use of Systemic Therapies for Treatment of Psoriasis in Patients with a History of Treated Solid Tumours: Inference-Based Guidance from a Multidisciplinary Expert Panel. Dermatol Ther (Heidelb). 2023 Apr; 13(4): 867–889. PMID: 36929121, DOI: 10.1007/s13555-023-00905-3

Blauvelt A, Thaçi D, Papp KA, Ho V, Ghoreschi K, Kim BS, Miller M, Shen YK, You Y, Chan D, Yu J, Yang YW, Lebwohl MG, Gottlieb AB, Crowley J, Foley P. Safety of guselkumab in patients with psoriasis with a history of malignancy: 5-year results from the VOYAGE 1 and VOYAGE 2 trials. Br J Dermatol. 2023 Jul 7;189(1):132-134. PMID: 36944555, DOI: 10.1093/bjd/ljad081

Garshick MS, Ward NL, Krueger JG, Berger JS. Cardiovascular Risk in Patients With Psoriasis: JACC Review Topic of the Week. J Am Coll Cardiol. 2021 Apr 6;77(13):1670-1680. PMID: 33795041, DOI: 10.1016/j.jacc.2021.02.009

Orlando G, Molon B, Viola A, Alaibac M, Angioni R, Piaserico S. Psoriasis and Cardiovascular Diseases: An Immune-Mediated Cross Talk? Front Immunol. 2022 May 24:13:868277.PMID: 35686132, DOI: 10.3389/fimmu.2022.868277

Cederström S, Lundman P, Alfredsson J, Hagström E, Ravn-Fischer A, Söderberg S, Yndigegn T, Tornvall P, Jernberg T. Association between high-sensitivity C-reactive protein and coronary atherosclerosis in a general middle-aged population. Sci Rep. 2023 Jul 27;13(1):12171. PMID: 37500663, DOI: 10.1038/s41598-023-39051-3

urer V, Rondaan C, Heijstek MW, Agmon-Levin N, van Assen S, Bijl M, Breedveld FC, D’Amelio R, Dougados M, Kapetanovic MC, van Laar JM, de Thurah A, Landewé RB, Molto A, Müller-Ladner U, Schreiber K, Smolar L, Walker J, Warnatz K, Wulffraat NM, Elkayam O. 2019 update of EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Ann Rheum Dis. 2020 Jan;79(1):39-52. PMID: 31413005, DOI: 10.1136/annrheumdis-2019-215882

Shan DM, Chandy RJ, Fultz A, Sanders JW, Feldman SR. Live vaccinations in dermatology for immunosuppressed patients: a narrative review. Arch Dermatol Res. 2024 Mar 2;316(3):96. PMID: 38430244, DOI: 10.1007/s00403-024-02827-2

BLOCK III: Framtidens immunodermatologi

Eyerich K, Garzorz-Stark N. Back to Broad? How Molecular Profiling Facilitates Targeted Therapies of Overlapping Phenotypes. J Invest Dermatol. 2024 Jan;144(1):3-4. PMID: 37715751, DOI: 10.1016/j.jid.2023.08.001

Marinkovich MP, Tang JY. Gene Therapy for Epidermolysis Bullosa. J Invest Dermatol. 2019 Jun;139(6):1221-1226. PMID: 31068252, DOI: 10.3390/ijms25042243

Piñón Hofbauer J, Guttmann-Gruber C, Wally V, Sharma A, Gratz IK, Koller U. Challenges and progress related to gene editing in rare skin diseases. Adv Drug Deliv Rev. 2024 Mar 23;208:115294. PMID: 38527624, DOI: 10.1016/j.addr.2024.115294

Bischof J, Hierl M, Koller U. Emerging Gene Therapeutics for Epidermolysis Bullosa under Development. Int J Mol Sci. 2024 Feb 13;25(4):2243. PMID: 38396920, DOI: 10.3390/ijms25042243

Ramessur R, Corbett M, Marshall D, Acencio ML, Barbosa IA, Dand N, Di Meglio P, Haddad S, Jensen AHM, Koopmann W, Mahil SK, Ostaszewski M, Rahmatulla S, Rastrick J, Saklatvala J, Weidinger S, Wright K, Eyerich K, Ndlovu M, Barker JN, Skov L, Conrad C, Smith CH; BIOMAP consortium. Biomarkers of disease progression in people with psoriasis: a scoping review. Br J Dermatol. 2022 Oct;187(4):481-493. PMID: 35482474, DOI: 10.1111/bjd.21627

Jämställdhet och likabehandling

Genusperspektivet har tagits hänsyn till vid planeringen av kursen genom att den vetenskapliga kommittén består av både en kvinna och en man. Andelen män och kvinnor bland de inbjudna föreläsarna har vi strävat efter att ha så nära 50/50 som möjligt.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen består av föreläsningar och är uppdelad i olika block utefter innehållet i föreläsningarna. Efter varje föreläsning är det en Q&A modererat av den vetenskapligakommitéen.

Kursmaterial

Anmälda deltagare kommer ha tillgång till föreläsningsinspelningarna i 30 dagar efter att block III avslutats.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Alla föreläsningar kommer att vara tillgängliga för alla deltagare i 30 dagar efter kursensavslutande.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursen kommer utvärderas både genom Lipus digitala utvärdering samt en via Janssen där NPS (Net Promoter Score) mäts. Varje deltagare får Lipus utvärderingsformulär skickat till sig digitalt efter att sista blocket avslutats. Resultaten kommer användas för vidareutveckling av kommande kurser.

Planering

Vi har en lista på referenser vill varje block som kursdeltagarna kan läsa igenom innan vardera block. Förra året hade vi en sammanfattning av samtliga föreläsningar som skickades ut efter att kursen avslutats. Vi har i planerna att erbjuda en liknande i år, men det är ännu bara på planeringsnivå.

Tidigare Lipus-certifiering

Titel: Immunodermatologi
LIPUS-nummer: 20220146
Tidpunkt: 11 november 2022 – 20 januari 2023

Titel: Immunodermatologi
LIPUS-nummer: 20230053
Tidpunkt: 10 november 2023 – 8 december 2023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 14 juni 2024
Slutdatum: 8 november 2024
Sista anmälningsdatum: 8 november 2024
Kursplats: Distans

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

ca 100

Språk

Svenska och engelska

Avgift

Ingen kursavgift.

Kringkostnader

Inga kringkostnader.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan görs genom registeringssidan nedan:

Vid problem via mejla till: cbos2@its.jnj.com

Camilla Bos
Business Operations Specialist, Janssen
Email: cbos2@its.jnj.com
Telefon: 072-534 79 23

Deltagaren ansvarar själv för arbetsgivarens godkännande.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kursen är begränsad till max 120 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Bekräftelseemail kommer att skickas ut i samband med anmälan.

Kontaktperson

Luca Mazzurana, PhD
Medical Advisor, Janssen
Email: lmazzura@its.jnj.com
Telefon: 073-041 28 36

Camilla Bos
Business Operations Specialist, Janssen
Email: cbos2@its.jnj.com
Telefon: 072-534 79 23

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till deltagande ST-läkare för delmål:

 • MÅLBESKRIVNINGAR 2021 (HSLF-FS 2021:8):

Delmål STc6

Läkaren ska:

– ha kunskap om de immunologiska och inflammatoriska processerna vid hudsjukdomar

 • MÅLBESKRIVNINGAR 2015 (SOSFS 2015:8):

Delmål c6

– ha kunskap om de immunologiska och inflammatoriska processerna vid hudsjukdomar

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Janssen-Cilag AB tillsammans med den vetenskapliga kommitten:

 • Josefin Lysell, MD, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet,Stockholm
 • Darius Sairafi, MD, PhD, GHP Hudcentrum Hagastaden, Stockholm

Ansvarig för innehåll

Den vetenskapliga kommitten:

 • Josefin Lysell, MD, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet,Stockholm
 • Darius Sairafi, MD, PhD, GHP Hudcentrum Hagastaden, Stockholm

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Janssen-Cilag AB tillsammans med den vetenskapliga kommitten:

 • Josefin Lysell, MD, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet,Stockholm
 • Darius Sairafi, MD, PhD, GHP Hudcentrum Hagastaden, Stockholm

Kursadministration

Luca Mazzurana, PhD
Medical Advisor, Janssen
Email: lmazzura@its.jnj.com
Telefon: 073-041 28 36

Camilla Bos
Business Operations Specialist, Janssen
Email: cbos2@its.jnj.com
Telefon: 072-534 79 23

Övriga samarbetspartners

Inga.

Målgruppsrepresentant

Inga.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Janssen-Cilag AB

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Nej.

Jävsförhållande

Darius Sairafi har deltagit i advisory board samt föreläst i regi av Janssen-Cilag AB.

Josefin Lysell har föreläst i regi av Janssen-Cilag AB.