Hoppa till innehåll

Lagar och föreskrifter inom hälso-och sjukvården

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Lagar och föreskrifter inom hälso-och sjukvården

Kursen ges av: Kunskapsgruppen Sverige AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Administrativ Personal, Annan yrkeskategori, Barnmorska, Psykolog, Psykoterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska
Avgift: Deltagaravgift: 9990 kr + moms I deltagaravgiften ingår kompendium. Då detta är ett digitalt tillfälle ingår inga måltider.
Kringkostnader: Inga kringkostnader. Då kursen sker digitalt behövs en dator eller enhet med bra uppkoppling och kamera.

Studieform: Distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240069
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 13-14 november 2024
Kursplats:
Sista anmälningsdatum: 12 november 2024 (144 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Alla specialiteter

Andra yrken

Administrativ Personal, Annan yrkeskategori, Barnmorska, Psykolog, Psykoterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska

Ytterligare information

Utbildningens innehåll riktar sig primärt till läkare. Nivån lämpar sig väl till BT och ST-läkare, men även specialistläkare som önskar repetera sin kunskap inom området. Innehållet i kursen kan även vara relevant för andra yrkesgrupper såsom chefer, sjuksköterskor, och andra yrkeskategorier som är i behov av kunskap om lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården.

2. Behovsbeskrivning

Socialstyrelsen har i sina målbeskrivningar för läkare under specialisttjänstgöring varit tydliga med att personal inom hälso- och sjukvården ska ha god kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller. Med ökad kunskap inom området ökar rättssäkerhet, patientsäkerhet och personalsäkerhet. På denna kurs går vi igenom vad som gäller inom offentlighet och sekretess; informations- och anmälningsplikt; regler kring patientjournaler; patientlagen, patientdatalagen, patientsäkerhetslagen samt hur vi gör om något ”går fel” inom vården. Samtidigt som antalet anmälda vårdskador minskat under de senaste åren (Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag LÖF 2020) så ökar anmälningarna kopplade till bemötande i hälso- och sjukvården (Maja Wessel, docent KI, 2013). Att ha koll på både vad och hur vi SKA göra som yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården undviker vi att göra missar, men ökar också vår kunskap om VAD som händer och vad vi som enskilda vårdgivare bör och skall göra om icke-önskade saker inträffar. På denna kurs ger vi dig bättre koll på läget i vården, gällande regelverk och juridiska föreskrifter.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens mål är att ge deltagaren ökad kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården.

Resultat för deltagaren

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Redogöra för innebörden av hälso-och sjukvårdssekretessen, samt ge exempel på riktigt agerande vid informationshantering
  • Beskriv innebörden av anmälningsskyldighet, inklusive tillämpning av anmälningsskyldighet enligt lag om vård av missbrukare (LVM) och socialtjänstlagen (SoL)
  • Redogöra för innebörden av Patientdatalagen, samt riktigt agerande vid journalföring
  • Beskriv sammanhållen vård-och omsorgsdokumentation och dess tillämpning
  • Redogöra för patientens rättigheter och innebörden av samtycke och självbestämmanderätt enligt Patientlagen, inklusive vad som gäller vid vård av barn
  • Redogöra förutsättningar för och tillvägagångssätt vid tvångsvård enligt LPT
  • Beskriv vårdgivares skyldigheter utifrån patientsäkerhetslagen, inklusive när anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ska göras (Lex Maria)
  • Redogöra för när och hur intyg ska utformas
  • Redogöra för regler och ansvar vid remisshantering

Resultat för patient och samhället

Patientsäkerheten och ett gott bemötande i vården ökar då personal har större kunskap om lagar och föreskrifter och kan agera korrekt vilket ger en mer personcentrerad och tryggare vård.  Också kvaliteten på vården ökar då det dagliga vårdgivandet och bemötandet stärks och blir juridiskt korrekt. Personal å sin sida behöver inte vända sig till expertis för att få juridisk hjälp när kunskapsnivån höjs, vilket gör att patienten inte behöver vända sig externt för att få kunskap och hjälp om vad som gäller i vården och hon får svar på frågor och hjälp snabbare, både i det dagliga bemötandet och i förekommande fall där något går fel.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8: delmål a6
HSLF-FS 2021:8 delmål BT3, samt tex STc13, STc14, STc15 (Lagar och författningar särskilt relevant för specialiteten) beroende på specialitet.

4. Program

Schema

Kursledare är Pernilla Wikström Pehrson.

Pernilla är jur.kand och arbetar som chefsjurist i Örebro kommun. Hon har en bakgrund som jurist inom Örebro läns landsting och har arbetat med hälso- och sjukvårdsjuridik i många år.

Extern länk

Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/04/program-lagar-och-foreskrifter-2024.pdf

Referenser

Patientlagen 2014:821
Patientsäkerhetslagen 2010:659
Patientdatalagen 208:355
Handbok: Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig, Socialstyrelsen 2015
Rapport: Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag LÖF 2020
Avhandling: Gott bemötande i vården räcker inte, Maja Wessel, docent KI, 2013

Jämställdhet och likabehandling

Bedöms ej relevant för kursområdet.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen ges digitalt genom live-föreläsning via Zoom.

Under utbildningen varvas föreläsning med gruppdiskussioner, övningar och fallstudier.

Kursgivaren gör en förstudie hos alla deltagare innan kurs. Denna skickas ut elektroniskt och där får deltagarna möjlighet att fylla i behov och önskemål inför kursen.

Kursmaterial

Kursmaterial består av kompendium med åhörarkopior.

Förberedelser

En förstudie skickas ut till deltagarna där de kan fylla i eventuella frågeställningar eller utmaningar de önska diskutera. Inga övriga förberedelseuppgifter delar ut, utöver förstudien.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet finns att i efterhand komma i kontakt med föreläsare.

Kompetensöverföring

Deltagarna får kompendium med åhörarkopior.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärderingen fungerar som den enskilt viktigaste återkopplingen på om vi har en utbildning som fungerar och uppskattas. Utöver Lipus utvärdering gör Kunskapsgruppen en egen där vi frågar om arrangemanget i sin helhet samt service från Kunskapsgruppen. Lipus utvärdering och Kunskapsgruppens egen utvärdering skickas till deltagarna via mejl vid kursens slut. Vid behov skickas även påminnelse till deltagarna i syfte att uppnå en hög svarsfrekvens. Kursledare tilldelas resultatet av utvärderingarna så att kursinnehåll och upplägg kan utvecklas vid behov.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

20160124 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)

20170105 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)

20180093 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)

20190108 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)

20200079 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)

20210132 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)

20230019 Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården (vid flertal tillfällen)

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 14 maj 2024
Slutdatum: 15 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 13 maj 2024

Startdatum: 13 november 2024
Slutdatum: 14 november 2024
Sista anmälningsdatum: 12 november 2024

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

25

Språk

Svenska

Avgift

Deltagaravgift: 9990 kr + moms

I deltagaravgiften ingår kompendium.
Då detta är ett digitalt tillfälle ingår inga måltider.

Kringkostnader

Inga kringkostnader. Då kursen sker digitalt behövs en dator eller enhet med bra uppkoppling och kamera.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via Kunskapsgruppens hemsida.

Om det är arbetsgivaren som ska betala kursavgiften förväntas anmälaren ha huvudmans godkännande då anmälan är bindande. Skulle det uppstå förhinder så kan deltagaren flytta sin anmälan till annat kurstillfälle i det fall det finns ett kurstillfälle tillgängligt.

Behöver du hjälp med anmälan kan du även ringa Kunskapsgruppen på 031-22 24 50, eller mejla på info@kunskapsgruppen.se

Då kursen sker digitalt behövs en dator eller enhet med bra uppkoppling och kamera.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.kunskapsgruppen.se/utbildning/lagar-och-foreskrifter/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kunskapsgruppen tillämpar först till kvarn. Antal platser är begränsade. Är anmälan öppen finns det platser kvar. Anmälan går att göra fram till dagen innan kursen startar.
Efter att anmälan är gjord skickas en automatisk bekräftelse via mejl. Några dagar efter det kommer det ett välkomstbrev på mejl med praktisk information. När det börjar närma sig kurs skickas även en påminnelse till deltagaren där även förstudien till kursen finns med.

Kontaktperson

Sally Ryding
Utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen

Email: sally.ryding@kunskapsgruppen.se

Växel:031-22-2450
Direkt: 072-5424300

Kursintyg

Kursintyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter ges till ST-läkare efter godkänd kurs. Övriga deltagare får intyg på avslutad kurs.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kunskapsgruppen Sverige AB

Ansvarig för innehåll

Sally Ryding, Utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Kursledare är Pernilla Wikström Pehrson.

Pernilla är jur.kand och arbetar som chefsjurist i Örebro kommun. Hon har en bakgrund som jurist inom Örebro läns landsting och har arbetat med hälso- och sjukvårdsjuridik i många år.

Pernilla tjänstgör även som särskild ledamot vid länsrätten i Karlstad och medverkar som kursledare vid sjuksköterskeutbildningen vid Örebro universitet. Pernilla har tidigare undervisat i civilrätt på juristprogrammet vid Uppsala universitet och är en mycket uppskattad föreläsare.

Kursadministration

Sally Ryding, Utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners

Målgruppsrepresentant

Ingen enskild målgruppsrepresentant.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kunskapsgruppen finansierar kursen genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden föreligger.