Hoppa till innehåll

Ortopedisk uppdateringskurs för primärvården

Ortopedisk uppdateringskurs ger dig värdefulla kunskaper om sjukdomar i rörelseorganen med fokus på att förstå sjukdomsmekanismer och grunderna i evidensbaserade behandling. Det ingår många praktiska moment med möjlighet att träna på bla undersökningsteknik och kortisoninjektioner. Kursen riktar sig till läkare under utbildning med intresse för att utvidga sina kunskaper i ortopedi med särskilt fokus på allmänläkare. Kursen är upplagd för primärvårdens upptagnings- och kunskapsområde.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Ortopedisk uppdateringskurs för primärvården

Kursen ges av: Sepranker Consulting AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Naprapat, Fysioterapeut, Kiropraktor
Avgift: 8000 kr per person exkl moms. I kursavgiften ingår 2 dagars heldagskurs inklusive utbildningsmaterial, lunch, kaffe och 3 rätters kursmiddag på restaurang på torsdag kvällen. Deltagare står själv för resa och logi.
Kringkostnader: Deltagarna får själva bekosta resa och logi. Tänk på att boka boende på Elite Hotel Ideon eller i närheten av kurslokalen.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240052
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 28-29 november 2024
Kursplats: Elite Hotel Ideon, Lund
Sista anmälningsdatum: 28 oktober 2024 (104 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Allmänmedicin, Handkirurgi, Ortopedi, Reumatologi

Andra yrken

Naprapat, Fysioterapeut, Kiropraktor

Ytterligare information

Kursen riktar sig till ST läkare under utbildning med intresse för att utvidga sina kunskaper i ortopedi med särskilt fokus på allmänläkare. Kursen är upplagd för primärvårdens upptagnings- och kunskapsområde, men lämpar sig väl även för blivande ortopeder, reumatologer, akutläkare och företagsläkare.

2. Behovsbeskrivning

Rörelseorganens sjukdomar står tillsammans för cirka 20 procent av alla läkarbesök i primärvården och är en mycket vanlig orsak till nedsatt arbetsförmåga och långtidssjukskrivning. Det är därför nödvändigt för alla läkare men i synnerhet allmänläkare och att kunna utreda, diagnosticera och behandla dessa tillstånd. För samhället uppstår det kostnader när resurser tas i anspråk för att diagnosticera och behandla sjukdomar. Det uppstår även kostnader när sjukdomarna hindrar människor att arbeta och utföra vardagliga aktiviteter. (1) Rörelseorganens sjukdomar står även för ca 13% av de totala kostnaderna för hälso- och sjukvårdens totalkostnader (ca 872 miljarder kronor för 2017), på andra plats efter psykiska sjukdomar som svarar för totalt 24 procent och långt före sjukdomar i cirkulationsorganen, cirka 9 procent och tumörer som står för knappt 8 procent. (2)

 1. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – Reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, artros och osteoporos – Stöd för styrning och ledning 2021. Socialstyrelsen.  Artikelnummer: 2021-1-7137. Publicerad 2021-01-20.
 2. Hjalte F, Gralén K & Persson U. Samhällets kostnader för sjukdomar år 2017. Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. IHE Rapport 2019:6, IHE: Lund, Sverige.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens mål är att uppdatera befintliga grundkunskaper i ortopedi med de senaste rönen och evidensbaserad utredning och behandling enligt de senaste nationella riktlinjerna och den senaste forskningen. Kursen går igenom de vanligaste problemen i rörelseorganen inklusive degenerativa sjukdomar, överbelastningssjukdomar, förvärvade tillstånd, akuta skador, BVC ortopedi, osteoporos och kroniska smärttillstånd.

Resultat för deltagaren

Efter kursen förväntas deltagaren kunna diagnosticera och utreda samt initiera eller ge råd om evidensbaserad konservativ behandling, samt kunna avgöra när remiss behövs för operativ behandling via ortoped för: 1. Degenerativa sjukdomar:
 • Artros (knä, höft, hand, hammartå och hallux rigidus)
 • Rygg och nacke (diskdegenerativ ryggsjukdom och spinal stenos)’
 • Osteoporos och frakturförebyggande åtgärder
2. Överbelastningssjukdomar:
 • Nerventrapment (CTS, ulnaris, Morton)
 • Subakromiell smärta i axel och frusen skuldra
 • Epikondylit armbåge
 • De Quervain och Triggerfinger
 • Trokanterit höft
 • Löparknä
 • Achilles tendinos
 • Plantarfasciit
Förvärvade sjukdomar:
 • Plattfot hos barn och vuxna
 • Dupuytren´s sjukdom
 • Hallux valgus
 • Nageltrång och kunna utföra en Königs operation
Akuta skador:
 • Akuta vanliga frakturer i extremiteter ur primärvårdsperspektiv (dvs hand, handled, klavikel, fotled, fot)
 • Akuta osteoporosrelaterade frakturer (bäcken, höft, kota, radius och collum echirurgicum)
 • Ligamentskador ur primärvårdsperspektiv (exv mjuka knäskador, händer, fötter)
 • Muskelskador generellt
 • Luxationer i axel och av höftprotes, fingerled och piglux armbåge
Generella övriga viktiga ämnen:
 • BVC ortopedi (skolios, benlängdsskillnad, Perthes och epifysiolys, höftlux, plattfot mfl)
 • Kroniska smärtsyndrom (Fibromyalgi, Ehler Danlos syndrom, Myofasciell smärta, Whiplash, CRPS, restless legs mfl)
 • Evidensbaserad smärtlindring (nociceptiv, neuropatisk / nociplastisk, psykogen, idiopatisk)

Praktiska övningar:

 • Ortopediskt status av rygg/nacke, axel, armbåge, hand, höft, knä och fot
 • Praktiska traumaövningar (sårskador, reposition av fraktur och luxation, klämskador, brännskador mm)
 • Injektionsteknik av leder och överbelastningsskador

Resultat för patient och samhället

Sjukdomar i rörelseorganen utgör en stor del av samhällets sjukdomsbörda, men trots detta är det ett ofta eftersatt område där primärvården, akutsjukvården och företagshälsovården oftast saknar uppdaterad kunskap om diagnos, utredning och evidensbaserad behandling. Patienter som söker primärvården hänvisas oftast till fysioterapeut och får således sällan en objektiv bedömning av läkare. Det är alltså av största vikt att läkare i primärvården, akutsjukvården, företagshälsovården såväl som den högspecialiserad vården (ortopedi och reumatologi tex) är uppdaterade om evidensbaserad utredning och behandling för att undvika onödigt lidande, långvariga sjukskrivningar, kostsamma och onödiga MR undersökningar, onödiga NSAID behandlingar eller ovetenskaplig opioid medicinering för patienterna. Det finns gedigen vetenskap och många nationella riktlinjer som kommer att belysas under kursen.

Delmål för ST angivna av kursgivare

HSLF-FS 2021:8

Allmänmedicin STc1*, STc2*, STc3, STc4*, STc5*, STc6

Akutsjukvård STc3, STc5

Ortopedi STc4, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9

Reumatologi STc1

Handkirurg STc4, STc5, STc7, STc8, STc9, STc10

*Saknar kurs som utbildningsaktivitet i ST-målbeskrivning

SOSFS 2015:8

Allmänmedicin c1*, c2*, c3, c4*, c5*, c6

Akutsjukvård c3, c5,

Ortopedi c4, c5, c6, c7, c8, c9

Reumatologi c1

Handkirurg c4, c5, c7, c8, c9, c10

*Saknar kurs som utbildningsaktivitet i ST-målbeskrivning.

4. Program

Schema

Schema
DAG 1

09:00 – 09:15 Välkommen dag 1 och intro

09.15 – 10.15 Artros

10:15 – 10:30 KAFFE

10:30 – 11:15 Degenerativa sjukdomar i rygg och nacke

11:15 – 12:00 Osteoporos

12:00 – 13:00 LUNCH

13:00 – 14:30 Ortopediskt status praktisk övning

14:30 – 14:45 KAFFE

14:45 – 15:30 Kroniska smärttillstånd inkl smärtlindring

15:30 – 16:00 Förvärvade tillstånd

16:00 – 16:30 Sammanfattning av dagen med frågestund

 

DAG 2

09:00 – 09:15 Välkommen dag 2 och intro

09:15 – 10:15 Överbelastningssjukdomar

10:15 – 10:30 KAFFE

10:30 – 12:00 Akuta skador

12:00 – 13:00 LUNCH

13:00 – 14:30 Injektionsteknik och traumaövningar

14:30 – 15:00 KAFFE

15:00 – 15:30 BVC ortopedi

15:30 – 16:00 Sammanfattning av kursen med frågestund

Samtliga föreläsningar hålls av Christian Anker-Hansen, specialistläkare i ortopedi och specialistläkare i allmänmedicin tillsammans med Madeleine Mayr, legitimerad fysioterapeut. Med på praktiska övningar samt under frågestund är även Ilka Anker, specialistläkare i ortopedi och specialistläkare i allmänmedicin, PhD.

Referenser

 1. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar: Reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, artros och osteoporos. Stöd för styrning och ledning 2021. Socialstyrelsen. Artikelnummer: 2021-1-7137. Publicerad: 2021-01-20. 
 2. Axelsson K et al. Vårdprogram för osteoporos. Svenska osteoporossällskapet. 2021-05-02. https://svos.se/vardprogram_osteoporos_svos.pdf
 3. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). Dohrn IM, Jansson E, Börjesson M, Hagströmer M, redaktörer. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021. Stockholm: Läkartidningen Förlag AB; 2021. ISBN: 978-91-985098-2-3
 4. SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 145/1. ISBN 91-87890-60-7. samt SBU-rapport nr 145/2. ISBN 91-87890-65-8.
 5. Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, Arden NK, Bennell K, Bierma-Zeinstra SMA, Kraus VB, Lohmander LS, Abbott JH, Bhandari M, Blanco FJ, Espinosa R, Haugen IK, Lin J, Mandl LA, Moilanen E, Nakamura N, Snyder-Mackler L, Trojian T, Underwood M, McAlindon TE. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2019 Nov;27(11):1578-1589. doi: 10.1016/j.joca.2019.06.011. Epub 2019 Jul 3. PMID: 31278997.
 6. Corp N et al.. Evidence-based treatment recommendations for neck and low back pain across Europe: A systematic review of guidelines. Eur J Pain. 2021 Feb;25(2):275-295. doi: 10.1002/ejp.1679. Epub 2020 Nov 12. PMID: 33064878; PMCID: PMC7839780.
 7. Airaksinen O, Brox JI, Cedraschi C, Hildebrandt J, Klaber-Moffett J, Kovacs F, Mannion AF, Reis S, Staal JB, Ursin H, Zanoli G; COST B13 Working Group on Guidelines for Chronic Low Back Pain. Chapter 4. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. Eur Spine J. 2006 Mar;15 Suppl 2(Suppl 2):S192-300. doi: 10.1007/s00586-006-1072-1. PMID: 16550448; PMCID: PMC3454542.
 8. American Academy of Orthopaedic Surgeons. Management of Rotator Cuff Injuries Evidence- Based Clinical Practice Guideline. Published March 11, 2019.  Management of Glenohumeral Joint Osteoarthritis Evidence-Based Clinical Practice Guideline. Published March 23, 2020.
 9. Irby A, Gutierrez J, Chamberlin C, Thomas SJ, Rosen AB. Clinical management of tendinopathy: A systematic review of systematic reviews evaluating the effectiveness of tendinopathy treatments. Scand J Med Sci Sports. 2020 Oct;30(10):1810-1826. doi: 10.1111/sms.13734. Epub 2020 Jun 18. PMID: 32484976.
 10. Blom AW, Donovan RL, Beswick AD, Whitehouse MR, Kunutsor SK. Common elective orthopaedic procedures and their clinical effectiveness: umbrella review of level 1 evidence. BMJ. 2021 Jul 7;374:n1511. doi: 10.1136/bmj.n1511. PMID: 34233885; PMCID: PMC8262448.

Jämställdhet och likabehandling

Rörelseorganens sjukdomar drabbar män och kvinnor lite olika, där kvinnor generellt drabbas oftare och tidigare i livet. De får trots detta oftare konservativ än invasiv och operativ behandling än män. Orsaker och åtgärder diskuteras under kursen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen ges under två dagar och teoretiska föreläsningar med fallpresentationer varvas med praktiska moment i form av statusteknik, injektionsteknik och praktiska traumaövningar. Deltagarna kommer träna under handledning av de tre kursledarna på statusteknik, där kursdeltagarna undersöker kursledarna. Det kommer även genomföras praktisk träning på injektionsteknik i utvalda leder och senor/senfästen där kursdeltagarna på samma sätt tränar på kursledarna, dock kommer inga injektioner ges, utan endast träning på anatomiska riktlinjer och teknik. Det kommer även ges några enkla repositionsövningar där kursdeltagare tränar teknik på kursledarna. De praktiska övningarna är valfria, ingen kursdeltagare utsätts för några undersökningar eller tester och inga riskfyllda moment förekommer under de praktiska övningarna.

Kursmaterial

Kursdeltagarna erhåller åhörarkopior av samtliga föreläsningar sam en del användbara checklistor att ta med till den egna kliniken i det praktiska patientarbetet.

Förberedelser

Det är önskvärt men inte obligatoriskt att deltagare på kursen förbereder sig genom att läsa kapitlet ”Rygg och nackbesvär” i Läkemedelsboken (1), Artroskapitlet på Internetmedicin (2) samt kapitlet om Subakromiell impingement på Internetmedicin (3).

 1. (https://lakemedelsboken.se/kapitel/rorelseapparaten/rygg-_och_nackbesvar.html
 2. (https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/ortopedi/artros-icke-kirurgisk-behandling/)
 3. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/arbets-och-miljomedicin/subakromiellt-impingementsyndrom-yrkesorsakat-inklamningssyndrom-i-axeln/

Kunskapskontroll

Det kommer ske kunskapskontroll m h a Mentimeter frågor efter varje dags föreläsningar under sammanfattning av dagen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Tanken med kursen är att deltagarna ska få nya kunskaper och befästa dessa samt lära vidare till medarbetare på sina respektive kliniker.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursutvärdering med Lipus digitala utvärdering sker efter kursavslut dag 2 och kursdiplom erhålles inte före man lämnat utvärderingen.

Planering

Kursen har getts i modifierad form som en endagskurs sedan 2017 av Christian Anker-Hansen med Expo Medica som samarbetspartner.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipusnummer 20230080 maj 2024

Lipusnummer 20230079, nov 2023

Lipusnummer 20220112, dec 2022 och maj 2023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 28 november 2024
Slutdatum: 29 november 2024
Sista anmälningsdatum: 28 oktober 2024
Kursplats: Elite Hotel Ideon, Lund

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

24

Språk

Svenska

Avgift

8000 kr per person exkl moms.

I kursavgiften ingår 2 dagars heldagskurs inklusive utbildningsmaterial, lunch, kaffe och 3 rätters kursmiddag på restaurang på torsdag kvällen. Deltagare står själv för resa och logi.

Kringkostnader

Deltagarna får själva bekosta resa och logi. Tänk på att boka boende på Elite Hotel Ideon eller i närheten av kurslokalen.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via mail till Christian Anker-Hansen på christian.anker_hansen@med.lu.se

I anmälan ska man ange namn med kontaktuppgifter, arbetsplats samt hur långt man kommit i sin ST alternativt om man är specialistläkare och specialitet.

Det ska även anges faktureringsadress och betalningsansvarig på kliniken. Faktura skickas företrädesvis med mail till uppgiven faktureringsadress.

Kursen är återbetalningsbar vid avbokning senast 8 dagar före kursstart.

Antagningsförfarande och bekräftelse

ST läkare prioriteras över specialistläkare. ST läkare med kort tid kvar till specialisering prioriteras före ST läkare i tidigt skede av sin utbildning. Typ av specialitet har ingen betydelse.

Kontaktperson

Christian Anker-Hansen, MD, PhDs
Specialist in Orthopedic Surgery and General Medicine
Lund University/Region Skåne
Center for Primary Health Care Research
Jan Waldenströms gata 35
SUS Malmö University Hospital,
S-205 02 Malmö, Sweden
Mobile: +46 733 767473
christian.anker_hansen@med.lu.se

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg med specificerat innehåll och uppfylla delmål ges till alla deltagare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Christian Anker-Hansen, specialistläkare i ortopedi och allmänmedicin, Capio Specialisthuset Eslöv samt Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund. Doktorand på Centrum för Primärvårdsforskning på Lunds Universitet inom artros och osteoporos.

Ansvarig för innehåll

Christian Anker-Hansen, specialistläkare i ortopedi och allmänmedicin. Capio Specialisthuset Eslöv samt Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund. Doktorand på Centrum för Primärvårdsforskning på Lunds Universitet inom artros och osteoporos.

Madeleine Mayr. legitimerad fysioterapeut. MM Kinetics Fysio i Skurup. Vidareutbildad i OMI.

Ilka Anker, specialistläkare i ortopedi och allmänmedicin, disputerad i handkirurgi. Capio Specialisthuset Eslöv samt försäkringsmedicinsk rådgivare på FK.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Christian Anker-Hansen, specialistläkare i ortopedi och allmänmedicin. Capio Specialisthuset Eslöv samt Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund. Christian blev specialist i ortopedi 2008 och arbetade flera år som traumakirurg i Lund, specialist även i allmänmedicin 2019 och jobbar nu delvis som privat ortoped, dels som allmänläkare och forskar även deltid på artros och osteoporos vid Lunds Universitet. Christian är en påläst och uppskattad föreläsare som har vunnit pedagogiskt pris, medförfattare till läroboken ”Kliniska Färdigheter” som används på läkarprogrammet, dessutom varit med och producerat de populära utbildningsfilmerna ”Ortopedstatus” på YouTube. Christian skapade denna kurs redan 2017 när han såg ett behov av att vidareutbilda läkare i primärvården inom rörelseorganens sjukdomar och kursen har sedan dess fått mycket goda omdömen.

Kursadministration

Christian Anker-Hansen, specialistläkare i ortopedi och allmänmedicin. Capio Specialisthuset Eslöv samt Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund. Doktorand på Centrum för Primärvårdsforskning på Lunds Universitet inom artros och osteoporos. Kursen tillhandahålles av Sepranker Consulting AB.

Övriga samarbetspartners

Inga aktuella samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Christian Anker-Hansen och Ilka Anker är båda specialister inom både ortopedi och allmänmedicin och har således stor erfarenhet inom båda arbetsområden. Kursinnehållet är även granskat av Stefan Johansson, specialistläkare i allmänmedicin Vårdcentralen Vilan och Vårdcentral Vä och även studierektor för AT läkare i Kristianstad-Hässleholm.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen tillhandahålles av Sepranker Consulting AB som ägs av Christian Anker-Hansen. Kursen finansieras med deltagarnas kursavgift. 

Kringarrangemang

Kursmiddag kommer hållas på en lokal restaurang i Lund. Finansieras med kursavgiften.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer tillåts på denna kursen.

Jävsförhållande

Christian Anker-Hansen är betald medicinsk rådgivare för Joint Academy (digital fysioterapi) samt Amgen (osteoporosläkemedel).