Hoppa till innehåll

Psykiatrins Bakjoursskola

Bakjoursskola för psykiater och barnpsykiater
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Psykiatrins Bakjoursskola

Kursen ges av: evidencebased.se och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 9500 kr exkl. moms.
Kringkostnader: Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Studieform: På plats eller distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240060
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 18-20 december 2024
Kursplats: Helsingborg
Sista anmälningsdatum: 9 december 2024 (200 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Barn- och ungdomspsykiatri, Geriatrik, Psykiatri, Beroendemedicin, Rättspsykiatri, Äldrepsykiatri

Ytterligare information

Den primära målgruppen är nyblivna specialister, ST läkare i slutet av ST utbildningen samt utlandsrekryterade.

2. Behovsbeskrivning

Utbildningen handlar framförallt om att bli trygg i sin roll som bakjour. Det vill säga att både psykologiskt och praktiskt kunna hantera svåra/akuta psykiatriska situationer, trots att man inte har alltid har de detalj- eller specialistkunskaper som krävs i den situationen.

Förhoppningen är att bakjoursskolan kommer att förbereda deltagarna för arbetet som blivande bakjourer med patientgruppen, allt större medicinsk/psykiatriska utmaningar, ökade kvalitetskrav, nya metoder och framförallt skapa ett nätverk av kollegor i landet, som kan rådfrågas vid behov.

Busari J.O., Weggelaar N.M., Knottnerus A.C. et al. How medical residents perceive the quality of supervision provided by attending doctors in the clinical setting. Med Educ. 2005; 39: 696–703
Kennedy T.J. Lingard L. Baker G.R. et al. Clinical oversight: conceptualizing the relationship between supervision and safety. J Gen Intern Med. 2007; 22: 1080–1085

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om handläggning av psykiatriska tillstånd när man arbetar i egenskap av specialistläkare och bakjour.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska kunna:
* avgöra vad som är akut behandlingskrävande och vad som kan vänta till planerad specialistvård samt hantera de lokala riktlinjerna vid katastrofer.
* identifiera akuta behov och förmedla eller hänvisa till akuta insatser inom socialtjänst, somatisk specialitet, polis et cetera.
* Värdera och redovisa strukturerad akut riskbedömning för suicid och våld.
* redogöra för hur man tillämpar psykiatrins lagar & föreskrifter (LPT, LRV) och socialtjänstens tvångsvårdslagar (LVM, LVU).
* identifiera och differentialdiagnostisera urakuta psykiatriska tillstånd (såsom malignt neuroleptikasyndrom, serotonergt syndrom, potentiellt livshotande tillstånd som följd av missbruk och abstinens).
* definiera adekvat akut läkemedelsbehandling och ger information om verkningsmekanismer, effekter och biverkningar.
* hantera prioriteringar av olika akuta ärenden.
*hantera knepiga bakjourssituationer samt redogöra vad samhällsskydd innebär.

Resultat för patient och samhället

Högre psykiatriska kunskapsnivåer för specialistläkaren som ska tillgodose patientens behov av psykiatrisk bedömning samt behandling.

4. Program

Schema

Innan kursdagarna ska deltagare gå igenom materialet på lärplattformen, genomgången tar uppskattningsvis en heldag i anspråk.

För schema över kursdagarna, se bifogad fil nedan.

Extern länk

http://www.evidencebased.se

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/04/program-schema-bakjoursskola.pdf

Referenser

  • Akut psykiatri, Brenner, Rydell, Skoog, 2016
  • A Case-Based Approach to Emergency Psychiatry, Maloy, Oxford, 2016
  • Stahl´s Essential Psychopharmacology, senaste upplagan.
  • Wahlström L (2018). Konsultation-liaisonpsykiatri – steg på vägen mot en integration av somatisk och psykiatrisk vård
  • Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry
  • APA Guidelines; APA guidelines
  • LRV;  https://lagen.nu/1991:1129
  • LPT; https://lagen.nu/1991:1128

Jämställdhet och likabehandling

Under kursen reflekteras över genus och mångfaldsaspekter. Kursledningen har föreläsare av båda könen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är teoretisk med utgångspunkt från falldiskussioner och korta föreläsningar, utifrån evidens & beprövad erfarenhet.

Kursmaterial

Tillgång till kursmaterial finns enbart via digital kursportal, Moodle.
Åhörarkopior samt inlämningsuppgifterna kan laddas ner via plattformen före kursdagarna.

Förberedelser

Förberedelserna sker via kursportalen. En inlämningsuppgift ska förberedas och laddas upp på kursportalen, uppgiften kan röra sig om en fundering, frågeställning eller falldiskussion till bakjouren under jourarbete.

En halvdag krävs för att kunna gå igenom materialet på plattformen.

Kunskapskontroll

Genomgång av inlämningsuppgift via kursportalen, Moodle.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Skriftliga rutiner (PM) delas ut digitalt till deltagarna.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall kommer att användas.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 18 december 2024
Slutdatum: 20 december 2024
Sista anmälningsdatum: 9 december 2024
Kursplats: Helsingborg

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

Minst 20

Språk

Svenska

Avgift

9500 kr exkl. moms.

Kringkostnader

Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Genom att anmäla sina uppgifter till info@evidencebased.se

Länk till webbsida för anmälan

https://www.evidencebased.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn. Antagningen bekräftas via ett mejl till deltagaren.

Kontaktperson

Farshid Sheikhvand, Kursgivare. info@evidencebased.se

Kursintyg

Nej

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Ansvarig för innehåll

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Chefsöverläkare inom rättspsykiatriska vården. Kursledare för flertal ST kurser inom psykiatrin & rättspsykiatrin.

Kursadministration

Evidence Based Sweden AB, Kurssekreterare

info@evidencebased.se
moodle.evidencebased.se

Övriga samarbetspartners

Föreläsare från olika verksamheter bidrar med sina insatser.

Målgruppsrepresentant

Nyblivna specialister är med i kursplaneringen.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Evidence Based Sweden AB är ett aktiebolag och utbildningen finansieras enbart genom kursavgifter.

Kringarrangemang

Nej.

Sponsorers närvaro

Nej.

Jävsförhållande

Nej.