Hoppa till innehåll

Utredning/Behandling av ytlig venös insufficiens.

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Utredning/Behandling av ytlig venös insufficiens.

Kursen ges av: Region Dalarna och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 15 000 Sek exkl. moms. I kursavgiften ingår kurs, fika dagligen samt lunch.
Kringkostnader: Resa samt boende bekostas av kursdeltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Kursen kommer att ges på svenska.
Kursnummer: 20240072
Län: Dalarnas län

Kurstillfälle

Kursdatum: 14-16 oktober 2024
Kursplats: Venmottagningen, Falu Lasarett
Sista anmälningsdatum: 14 oktober 2024 (115 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Kirurgi, Kärlkirurgi

Ytterligare information

Primär målgrupp är ST-läkare i kirurgi samt kärlkirurgi som vill utbilda sig inom utredning/behandling av ytlig venös insufficiens med en tydlig praktisk tillämpning. Kursen är  även lämplig för specialister då nivå och innehåll kommer att kunna anpassas efter deltagarnas erfarenhet och behov.

2. Behovsbeskrivning

Ytlig venös insufficiens är vanligt, drabbar c:a 30 % av befolkningen och orsakar nedsättning av livskvalitet hos många, även hos dem med mer okomplicerad sjukdom. De mer avancerade stadierna av sjukdomen med bensår är mycket kostsamma för samhället men undvikbara vid tillgång till kvalificerad behandling. Ett flertal behandlingsstrategier finns idag tillgängliga där termala metoder är en hörnsten. Utredning och behandling bygger på avancerad ultraljudsdiagnostik. Omhändertagandet av patientgruppen i Sverige varierar stort och är i dagsläget varken evidensbaserat eller jämlikt, så att i vissa regioner opereras enbart patienter med hudförändringar eller bensår inom ramen för offentligt finansierad vård. Nu ska dock ett nationellt vårdförlopp och vårdprogram implementeras i alla regioner, vilket innebär att åderbråck med relevanta och påtagliga symtom och ultraljudspåvisade betydande åderbråck behandlas, oavsett hudstatus. Kirurgens egen förmåga att utföra ultraljud och värdera fynden för att bedöma behandlingsindikation och metod blir därmed avgörande. Kursen fokuserar på praktiska delar i utredningen med ultraljud och termala behandlingar i form av radiovågor och laser samt tilläggsbehandlingar.

Nationellt vårdprogram för venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

 

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge läkare med begränsad erfarenhet av venös utredning och endovenös behandling teoretiska men ffa praktiska färdigheter att utreda och behandla patienter med ytlig venös insufficiens med fokus på termala metoder och tilläggsbehandlingar i form av miniphlebectomier.

Resultat för deltagaren

Deltagaren skall efter kursen på ett strukturerat sätt kunna utreda patienter med okomplicerad ytlig venös insufficiens med hjälp av ultraljud och kunna värdera fynden mot patientens symtom och klinik. Deltagaren skall även kunna planera för och med stöd utföra termal behandling av okomplicerad patologi. Detta i form av radiovågsbehandling och/eller laserbehandling, samt utföra miniphlebectomier på ett effektivt och säkert sätt. I samband med behandling skall deltagaren förstå risker och fallgropar samt förstå och hantera komplikationer som kan uppstå.

Resultat för patient och samhället

Fler välutbildade behandlare och ökad kunskap inom området ger bättre långtidsresultat med fler läkta bensår och färre recidivingrepp för varicer. Detta minskar lidande för patienter och ger stora ekonomiska besparingar för samhället. Ett mål för kursen är att patienter ska få en evidensbaserad, jämlik bedömning och behandling oavsett var man bor i landet i linje med det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet Venös sjukdom i benen – varicer och venösa sår.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8 

Kirurgi c10

Kärlkirurgi c9

HLSF-FS 2021:8

Kirurgi STc10

Kärlkirurgi STc9

(OBS! Ersätter ej obligatoriska kurser inom ramen för ST-utbildning kärlkirurgi.)

4. Program

Schema

Dag 1           13:00-14:00 Introduktion Ytlig Venös insufficiens L. Blomgren/D. Klingberg

                      14:00-14:30   Kaffepaus

                      14:30-15:30 Utredning av venös insufficiens L. Blomgren/D. Klingberg

                      15:30-16:30 Endovenösa behandlingsmodaliteter L. Blomgren/D. Klingberg

                      16:30-17:00 Frågestund L. Blomgren/D. Klingberg

 

Dag 2           08:00-10:00 Hands-On Ultraljud Utredning/Behandlingsplanering      L.Blomgren/D. Klingberg

                      10:00-10:15 Kaffepaus

                      10:15-12:15 Hands-On Ultraljud Utredning/Behandlingsplanering forts.   L.Blomgren/D. Klingberg

                      12:15-13:00 Lunch

                      13:00-16:30 Hands-On Behandling ytlig venös insufficiens  L. Blomgren/D. Klingberg

                      16:30 Återsamling/Frågestund L. Blomgren/D. Klingberg

 

Dag 3           08:00-10:00 Hands-On Ultraljud Utredning/Behandlingsplanering    L.Blomgren/D. Klingberg

                      10:00-10:15 Kaffepaus

                      10:15-12:15 Hands-On Ultraljud Utredning/Behandlingsplanering forts.   L.Blomgren/D. Klingberg

                      12:15-13:00 Lunch

                      13:00-16:30 Hands-On Behandling ytlig venös insufficiens  L. Blomgren/D. Klingberg

                      16:30 Återsamling/Frågestund L. Blomgren/D. Klingberg

Föreläsare:

Daniel Klingberg, Överläkare, Venmottagningen, Kirurgkliniken, Falu Lasarett

Lena Blomgren, Överläkare, Docent, Venöst Centrum, Karlskoga Lasarett

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/03/schema-venkurs-6.doc

Referenser

Nationellt vårdprogram för venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Malgor RD, Labropoulos N. Diagnosis of venous disease with duplex ultrasound. Phlebology. 2013;28(1_suppl):158-161. doi:10.1177/0268355513476653

Gornati VC, Utsunomia K, Labropoulos N. Challenges in advancing the laser fiber through the great saphenous vein during endovenous ablation and strategies to overcome them. Phlebology. 2019;34(8):530-535. doi:10.1177/0268355518822201

Nelzén O, Skoog J, Bernfort L, Zachrisson H. Short Term Cost Effectiveness of Radiofrequency Ablation and High Ligation and Stripping for Great Saphenous Vein Incompetence. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2024 Feb 2:S1078-5884(24)00112-6.

Lee AJ et al. Progression of varicose veins and chronic venous insufficiency in the general population in the Edinburgh Vein Study. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2015;3(1):18-26.

Cesarone MR, et al. ’Real’ epidemiology of varicose veins and chronic venous diseases: The San Valentino Vascular Screening Project. Angiology. 2002;53(2):119-30

Forssgren A, Fransson I, Nelzén O. Leg ulcer point prevalence can be decreased by broad-scale intervention: a follow-up cross-sectional study of a defined geographical population. Acta Derm Venereol. 2008;88(3):252-6. doi: 10.2340/00015555-0433. PMID: 18480924.

Forssgren A, Nelzén O. Changes in the aetiological spectrum of leg ulcers after a broad-scale intervention in a defined geographical population in Sweden. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 Nov;44(5):498-503. doi: 10.1016/j.ejvs.2012.07.016. Epub 2012 Aug 25. PMID: 22925998.

Jämställdhet och likabehandling

Då kursen riktar sig till kirurger verksamma över hela landet bidrar den till ökad kunskap om behandlingsindikationer och tillgängliga behandlings alternativ vilket bidrar till mer jämlik vård över landet. Kursen lär ut minimalinvasiva metoder att behandla venös insufficiens vilket kommer en åldrande population till gagn då även äldre och sköra kan genomgå behandling.

Kursen är upplagd på ett könsneutralt sätt.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Dag 1 Teoretiska genomgångar i föreläsningsform.

Dag 2-3 Praktiska övningar där kursdeltagare hands-on kommer utreda samt observera  behandling av patienter under handledning. Dagarna avslutas med återsamling för frågestund. Se schema. 

Kursmaterial

Föreläsningarna och de praktiska momenten bygger på det nationella vårdprogrammet varför detta används som kursmaterial. Deltagarna förväntas ha läst vårdprogrammet innan kursstart.

Förberedelser

Läsa Nationellt vårdprogram för Venös sjukdom i benen – varicer och  venösa bensår.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet till korrespondens med föreläsare/handledare kommer finnas efter avslutad kurs.

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus mall för kursutvärdering kommer användas.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 14 oktober 2024
Slutdatum: 16 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 14 oktober 2024
Kursplats: Venmottagningen, Falu Lasarett

Kursortens län

Dalarnas län

Antal deltagare

8

Språk

Kursen kommer att ges på svenska.

Avgift

15 000 Sek exkl. moms. I kursavgiften ingår kurs, fika dagligen samt lunch.

Kringkostnader

Resa samt boende bekostas av kursdeltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan görs till kurssekreteraren via e-post:johanna.b.lindberg@regiondalarna.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn principen gäller. Deltagaren får bekräftelse på anmälan och erhåller plats när kursavgiften är erlagd.

Kontaktperson

Johanna Lindberg, johanna.b.lindberg@regiondalarna.se, 0737744872

Daniel Klingberg, daniel.klingberg@regiondalarna.se, 0736429706

Kursintyg

Nej

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Daniel Klingberg, Överläkare, Venmottagningen, Kirurgkliniken, Falu Lasarett

Ansvarig för innehåll

Daniel Klingberg, Överläkare, Venmottagningen, Kirurgkliniken, Falu Lasarett

Lena Blomgren, Överläkare, Docent, Venöst Centrum, Karlskoga Lasarett

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Daniel Klingberg, Överläkare, Venmottagningen, Kirurgkliniken, Falu Lasarett.

Daniel Klingberg är överläkare inom kärlkirurgi, specialist inom kirurgi samt kärlkirurgi och ansvarig för venverksamheten i Region Dalarna sedan 5 år tillbaka. Under 2022-2023 fullgjorde han ett kliniskt Fellowship på Whiteley Clinic, London, UK. Daniel har föreläst på ST-kurser i ämnet venös insufficiens men även KUB kurser.

Kursadministration

Kursansvarig: Daniel Klingberg, Överläkare, Venmottagningen, Kirurgkliniken, Falu Lasarett

Kurssekreterare: Johanna Lindberg, Venmottagningen, Falu Lasarett

Övriga samarbetspartners

Meliora Medtech

Målgruppsrepresentant

Nej.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursavgifter kommer att finansiera kursen.

Kringarrangemang

Kursmiddag. Bidrag från Meliora Medtech.

Sponsorers närvaro

Meliora Medtech kommer förevisa olika produkter för behandling av ytlig venös insufficens i samband med paus, i en för detta separat lokal och skilt från det vetenskapliga programmet.

Jävsförhållande

Inget aktuellt.