Hoppa till innehåll

Vätskebalans för sjukhusläkaren

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Vätskebalans för sjukhusläkaren

Kursen ges av: Faktum Medica AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 12595:- exkl. moms. Kursdokumentation, luncher och kaffe ingår. Kursen finansieras helt via deltagaravgifter.
Kringkostnader: Resa och logi.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230146
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 5-6 december 2024
Kursplats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115
Sista anmälningsdatum: 14 oktober 2024 (144 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Endokrinologi och diabetologi, Anestesi och intensivvård, Akutsjukvård, Allmänmedicin, Neurokirurgi, Geriatrik, Neurologi, Hematologi, Internmedicin, Kirurgi, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Obstetrik och gynekologi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Onkologi, Njurmedicin, Thoraxkirurgi, Urologi, Öron-, näs- och halssjukdomar

Ytterligare information

Sjukhusverksamma läkare inom somatisk akutsjukvård

2. Behovsbeskrivning

Det föreligger ett påtagligt behov av kunskapsförmedling inom området vätske-, elektrolyt- och syra-bas-balans. Tidig rätt identifiering av störningar förhindrar allvarliga följdkomplikationer som t. ex. akut njursvikt, lungödem och hjärnödem. Det föreligger en hög prevalens (25%) avseende hyponatremi vid ankomst till sjukhus (ref enl Lu nedan) och kursledningens bestämda uppfattning är att det föreligger påtagliga kunskapsluckor generellt i läkarkåren avseende korrekt handläggning av hyponatremi.

Utbildning inom området efterfrågas och en kurs i aktuella ämnen med bred målgrupp inom läkarkåren saknas. Kursledningen bedömer att relevanta konsensusdokument saknas vilket ytterligare ökar behovet av utbildningen.

Acute and chronic effects of hydration status Nutrition Reviews, Volume 73, Issue suppl_2, 1 September 2015, Pages 97–109

Relation between fluid balance and incidence of morbidity and mortality Int J of Med March 2020

Morbidity and Mortality of Hyponatremia  Front H Res Karger 2019, Vol 52, pp 36-48

Lu et al Front Med 2020

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Öka kompetensen på svenska sjukhus beträffande vätskebalans, elektrolytrubbningar och syra-bas-störningar för att minska risken för komplikationer och dödsfall i den fortsatta vårdkedjan.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna bedöma behovet av vätsketerapi på akutmottagningen och valet av initial rehydreringsvätska.

Deltagaren ska kunna redogöra för skillnaden mellan hypovolemi och dehydrering.

Deltagaren ska kunna skillnaden mellan underhållsvätska och ersättningsvätska.

Deltagaren ska ha kännedom om vätsketerapi hos kritiskt sjuk patient som vårdas på IVA.

Deltagaren ska kunna akutbehandla en hyponatremi med allvarliga neurologiska symptom samt i lugnt skede utreda en kronisk hyponatremi.

Deltagaren ska kunna riskbedöma och inleda behandling vid hyperkalemi.

Deltagaren ska kunna utreda en patient med oklar metabol acidos och förstå delar av syra-bas bedömning som kräver tolkning enl Stewart

Resultat för patient och samhället

Ökad kompetens inom området bör ge ökad vårdkvalitet. Detta medför i sin tur minskad risk för komplikationer och dödsfall i den fortsatta vårdkedjan

Delmål för ST angivna av kursgivare

Delmål enligt SOSFS 2015:8
Akutsjukvård c1, c2
Infektionssjukdomar c1, c5

Endokrinologi och diabetologi: c1, c2, c8, c10
Geriatrik: c1, c2
Internmedicin: c1, c2, c6, c7
Kardiologi: c1, c2, c10
Lungsjukdomar: c1, c2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1, c2
Njurmedicin: c1, c2, c7, c8, c9

Anestesi och intensivvård: c3, c6, c9
Kirurgi: c2
Obstetrik och gynekologi: c2, c5
Urologi: c1, c9
Öron-, näs-, halssjukdomar: c1

Neurokirurgi: c4
Neurologi: c1

Delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Akutsjukvård: STc1, STc2
Infektionssjukdomar: STc1, STc5

Endokrinologi och diabetologi: STc1, STc2, STc8, STc10
Geriatrik: STc1, STc2
Internmedicin: STc1, STc2, STc6, STc7
Kardiologi: STc1, STc2, STc10
Lungsjukdomar: STc1, STc2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2
Njurmedicin: STc1, STc2, 7, STc8, STc9

Anestesi och intensivvård: STc3, STc6, STc9
Kirurgi: STc2
Obstetrik och gynekologi: STc2, STc5
Urologi: STc1, STc9
Öron-, näs-, halssjukdomar: STc1

Neurokirurgi: STc4
Neurologi: STc1

4. Program

Extern länk

http://www.faktummedica.se

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/12/preliminart-kursprogram-vatskekursen-2024-6.docx

Referenser

Referenser: Föreläsarnas egna utbildningsmaterial med tillhörande resultat från kliniska studier. Utdelade artiklar som utskickas 8 v innan kursen. Presentation av alla kliniska studier under kursen görs utan inflytande från läkemedelsindustrin.

Jämställdhet och likabehandling

.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar.
Problembaserade falldiskussioner.

Kursmaterial

Varje kursdeltagare erhåller en digital fil med åhörarkopior på allt föreläsningsmaterial.
Artiklar utskickas innan kursstart.
Deltagaren har under kursen tillgång till en produktneutral utställning med samtliga registrerade infusionsvätskor

Förberedelser

Kursdeltagaren rekommenderas att repetera grundläggande fysiologi avseende vätske- och syra-bas-balans. Kursdeltagaren rekommenderas också att läsa bifogade artiklar innan kursstart

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll sker kontinuerligt under kursen i samband med bl. a. falldiskussioner och redovisning av grupparbeten

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Kursarrangören mottager frågor från kursdeltagarna till info@faktummedica.se även efter kursen. Dessa frågor kan vid behov lämnas vidare till aktuell föreläsare

Kompetensöverföring

Utbildningsmaterialet som utdelas kan användas som utgångspunkt för kursdeltagarens föredrag till kollegor på exempelvis klinikmöten

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall används.

Planering

Utvärderingar används kontinuerligt för planering/uppdatering av nytt kurstillfälle

Tidigare Lipus-certifiering

080513 Vätskebalans för sjukhusläkaren, IPULS Nr 20070332
090504 Vätskebalans för sjukhusläkaren, IPULS Nr 20080301
091210 Vätskebalans för Sjukhusläkaren, IPULS Nr 20090263
100503 Vätskebalans för Sjukhusläkaren, IPULS Nr 20090396
101202 Vätskebalans för Sjukhusläkaren, IPULS Nr 20100164
111201 Vätskebalans för Sjukhusläkaren, IPULS Nr 20110036
121206 Vätskebalans för Sjukhusläkaren, IPULS Nr 20120041
131205 Vätskebalans för Sjukhusläkaren, Lipus nr 20130017
141204 Vätskebalans för Sjukhusläkaren, Lipus nr 20140005
151202 Vätskebalans för Sjukhusläkaren, Lipus nr 20150003
161208 Vätskebalans för Sjukhusläkaren, Lipus nr 20150206
171207 Vätskebalans för Sjukhusläkaren, Lipus nr 20170001
181203 Vätskebalans för Sjukhusläkaren, Lipus nr 20170185
2019, 2–3/12 Vätskebalans för sjukhusläkaren, Lipus-nr 20180192
2020, 30/11–1/12 Vätskebalans för sjukhusläkaren, Lipus-nr 20200001
2021, 6–7/12 Vätskebalans för sjukhusläkaren, Lipus-nr 20210080
2022, 5–6/12 Vätskebalans för Sjukhusläkaren, Lipus-nr 20210145
2023, 7–8/12 Vätskebalans för sjukhusläkaren, Lipus-nr 20220181

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 5 december 2024
Slutdatum: 6 december 2024
Sista anmälningsdatum: 14 oktober 2024
Kursplats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

30-35

Språk

Svenska

Avgift

12595:- exkl. moms.
Kursdokumentation, luncher och kaffe ingår.
Kursen finansieras helt via deltagaravgifter.

Kringkostnader

Resa och logi.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker på hemsidan http://www.faktummedica.se. Använd anmälningsformuläret.
Ange namn, titel, kliniktillhörighet, sjukhus, mobiltelefonnummer och faktureringsadress.

Ange även personnummer om du önskar intyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Tidig anmälan ger företräde till kursplats.

För kursdeltagare med utbildningstjänst krävs godkännande av lokal verksamhetschef eller handledare.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.faktummedica.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Tidig anmälan ger företräde till kursplatserna. Först till kvarn gäller

Besked om kursplats, alternativt fulltecknad kurs ges normalt inom 24 tim efter din intresseanmälan.
Detaljerad kursinformation skickas ut via e-brev till kursdeltagarna 8 veckor innan kursstart.

Kontaktperson

Lars Sundholm, tel 0708-129627. info@faktummedica.se

Kursintyg

Samtliga läkare innehåller kursintyg enligt socialstyrelsens föreskrifter, om du är ST-läkare med angivna delmål. Bifoga ditt personnummer vid anmälan om du önskar detta intyg.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Lars Sundholm, överläkare, VO Anestesi/IVA, Södersjukhuset Stockholm

Ansvarig för innehåll

Lars Sundholm, Överläkare, Anestesi-IVA, Södersjukhuset Stockholm

Johan Bjarby, Överläkare Anestesi-IVA, Södersjukhuset Stockholm

Erik Lindeman, Överläkare, Specialist Anestesi-IVA, Giftinformationscentralen

Johan Petersson, Överläkare, IVA, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Jakob Skov, Överläkare, Endokrinologiska kliniken, Centralsjukhuset Karlstad

Brian Cleaver, Överläkare,  Anestesi-IVA, Södersjukhuset Stockholm

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Lars Sundholm, överläkare VO Anestesi/IVA , Södersjukhuset Stockholm

Extern föreläsare i ämnet vätskebalans på bl. a. Karolinska Institutet och Röda Korset

Ledamot i expertgrupp avseende bl a intravenös vätsketerapi 2002-2021

Kursadministration

Utbildningen arrangeras av Faktum Medica.
Företaget grundades 2005 av läkare och är ett utbildningsföretag. Faktum Medica drivs av läkare utan inflytande från läkemedelsföretag. Målsättningen är att erbjuda högkvalitativ produktneutral medicinsk utbildning.

Övriga samarbetspartners

Finns ej

Målgruppsrepresentant

Inga representanter från målgruppen har varit delaktiga vid planeringen. Den huvudsakliga kursplanen har utformats av överläkare Lars Sundholm, som är delaktig i utbildningen av läkare i sin ordinarie tjänstgöring på Södersjukhuset och som extern föreläsare.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Utbildningen finansieras via deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Finns ej

Sponsorers närvaro

Sponsorer tillåts ej.

Jävsförhållande

Några av föreläsarna har vid enstaka tillfälle engagerats som föreläsare av läkemedelsföretag – dock ej regelbundet.