Region Gotland väljer Lipus för att granska ST-utbildningen

Under 2022 kommer flertalet av regionens kliniker och vårdcentraler som utbildar ST-läkare att kvalitetsgranskas enligt SPUR-modellen. “Att flera kliniker granskas samtidigt medför ett ökat fokus på utbildningsfrågor och att vi kan hjälpas åt med förberedelser”, säger Nils Block, övergripande studierektor i Region Gotland.

2016 anlitade Region Gotland Lipus för att granska specialiseringstjänstgöringen enligt SPUR-modellen, där det är professionen som säkerställer att de kvalitetskrav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd uppfylls.  

Efter att ha vunnit en upphandling får Lipus nu nytt förtroende att granska regionens ST. Enligt det nya avtalet är det totalt 17 verksamheter som ska SPUR-inspekteras: 11 kliniker på Visby Lasarett samt sex vårdcentraler, varav två drivs av privata aktörer. 

- Syftet med granskningarna är så klart att kvalitetssäkra våra ST-utbildningar. Jag hoppas också att verksamheterna ska ta chansen att marknadsföra sin egen klinik som utbildande enhet och i förlängningen region Gotland som arbetsgivare, säger Nils Block. 

Granskningarna börjar i september. 

- Att Region Gotland på nytt satsar på öns ST-läkare och deras utbildning är väldigt glädjande. Och vi är givetvis glada över att de låter Lipus och våra SPUR-inspektörer genomföra granskningen, säger Anna Nyzell, vd på Lipus. 

Under 2022 genomför Lipus sammanhållna granskningar av ST även i regionerna Stockholm, Uppsala, Östergötland, Västerbotten, Blekinge och Örebro, samt granskar primärvården i Kalmar, Värmland, Sörmland, Skåne, Västra Götaland, Jönköping, Västernorrland samt Norrbotten.  

Läs mer:

Granskning av ST-utbildning enligt SPUR-modellen 

Sök bland över 1 700 SPUR-rapporter 

21 oktober 2022
32 kliniker och 28 hälsovårdscentraler kvalitetsgranskas under 2023, enligt ett nytt avtal med Lipus. ”Alla är positiva, det är välkommet och spännande med granskningarna”, säger Maria Palm, övergripande studierektor i Region Gävleborg.
30 augusti 2022
Är du läkare i slutenvården och intresserad av utbildningsfrågor? I oktober kan du bli SPUR-inspektör genom att gå Lipus webbaserade utbildning som består av egenstudier samt ett webinarium 20 oktober.
31 maj 2022
I ett nytt avtal fördjupas satsningen på ST-läkarnas utbildning. Dessutom kommer nu även regionens AT-utbildning att SPUR-granskas. ”Att utvidga avtalet från 2019 till att även göra övergripande analyser för att få ett helhetsperspektiv på ST-utbildningen blir ett naturligt steg för oss att ta”, säger Tora Almquist, utbildningschef på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.