Hoppa till innehåll
Lipus.se / Nyhetsarkiv / Region Stockholm låter Lipus genomlysa ST-utbildningen på övergripande nivå

Region Stockholm låter Lipus genomlysa ST-utbildningen på övergripande nivå

Publicerad

Sedan 2019 har drygt hälften av Region Stockholms ST-utbildande enheter kvalitetsgranskas enligt SPUR-modellen, där läkarprofessionen själv granskar vårdgivarens förutsättningar för att bedriva ST. Parallellt med att SPUR-inspektionerna av kliniker och vårdcentraler fortsätter, kommer nu också organisationen för regionens ST-utbildning att analyseras på övergripande nivå. Södersjukhuset kommer sannolikt att vara först ut.  

Jag är mycket glad att det finns ett stort intresse för dessa övergripande analyser ute bland verksamheterna och för att vi på detta sätt har möjlighet att utvidga regionens satsning på centralt finansierade SPUR-granskningar. Jag hoppas att de övergripande analyserna ska ge verksamheterna en möjlighet att få en gemensam bild över hur ST-utbildningen fungerar, att förbättringsområden – men också det som fungerar bra – kan synliggöras och att det ska leda till ett kontinuerligt förbättringsarbete och ökad samverkan vad gäller ST-utbildning i Region Stockholm, säger Tora Almquist som också ser ett annat syfte med den övergripande analysen: 

– Förhoppningsvis kan detta sätta fokus på och synliggöra vikten av utbildning i en pressad hälso- och sjukvård med stort fokus på vårdproduktionen. Utbildning och handledning är en integrerad del av vårduppdraget och medarbetarna behöver av sina arbetsgivare få förutsättningar att utbilda och handleda inom ramen för sitt kliniska uppdrag.  

Säkrar kvalitet på AT-utbildningen

Till skillnad från ST-utbildningen ställer Socialstyrelsen inga krav på att AT-utbildningen ska kvalitetsgranskas av extern part. Ändå väljer Region Stockholm att satsa på AT-läkarna och deras utbildning, för att säkerställa att den håller en jämn och hög kvalitet oavsett placering. 

– Vi ökar antalet AT-platser i regionen varje år sedan flera år tillbaka. Genom att erbjuda verksamheterna centralt finansierad granskning av sin AT-utbildning får de en möjlighet att få ett helhetsperspektiv och identifiera både styrkor och svagheter. AT kommer successivt att avvecklas i och med införandet av den nya 6-åriga läkarutbildningen, men där är vi inte än. Vi behöver först satsa på att utöka AT och vill då ge möjlighet till att säkra kvalitet och identifiera förbättringsområden, säger Tora Almquist. 

Över 250 ST-utbildande enheter har hittills granskats i regionen sedan 2019. Hur tycker du att det går? 

– Det går alldeles utmärkt. Ett positivt exempel är primärvården, där det tidigare var en låg andel vårdcentraler som hade genomgått SPUR-granskning men där vi nu har ett mycket stort antal granskningar genomförda. Detta är av stort vikt med tanke på den pågående utökningen av ST i allmänmedicin i regionen. Vid en successiv utökning måste kvaliteten i utbildningen säkras parallellt. En SPUR-granskning ger den enskilda verksamheten ett utmärkt underlag för ett kontinuerligt förbättringsarbete av sin ST-utbildning och jag hör att det är mycket på gång ute i verksamheterna. 

Anna Nyzell, vd på Lipus, om det nya avtalet med Region Stockholm: 

– Dagens AT- och ST-läkare är morgondagens specialistläkare. Genom att fortsätta satsa på centralt finansierad kvalitetsgranskning av både ST och AT, oavsett driftsform, understryker Region Stockholm hur viktigt det är med utbildning för att trygga den framtida kompetensförsörjningen, säger hon.

Läs mer:
Ett år senare – effekten av övergripande analys i Region Västmanland 

Granskning av AT-utbildning enligt SPUR-modellen 

Granskning av ST-utbildning enligt SPUR-modellen 

Sök bland över 1 700 SPUR-rapporter