Träffa oss på FSL 8-10 september

Lipus finns både i en digital monter och har representanter på plats i Malmö Arena.
Vår vd Anna Nyzell kommer att medverka i två seminarier under Studierektorstorsdagen, klicka här för att se programmet. Du kan chatta med oss under hela kongressen och vill du träffa Anna Nyzell eller projektledaren Minka Wikström på plats i Malmö är det bara att mejla oss på spur@lipus.se för att boka en tid.
Välkomna!
30 augusti 2022
Är du läkare i slutenvården och intresserad av utbildningsfrågor? I oktober kan du bli SPUR-inspektör genom att gå Lipus webbaserade utbildning som består av egenstudier samt ett webinarium 20 oktober.
23 juni 2022
Under 2022 kommer flertalet av regionens kliniker och vårdcentraler som utbildar ST-läkare att kvalitetsgranskas enligt SPUR-modellen. “Att flera kliniker granskas samtidigt medför ett ökat fokus på utbildningsfrågor och att vi kan hjälpas åt med förberedelser”, säger Nils Block, övergripande studierektor i Region Gotland.
31 maj 2022
I ett nytt avtal fördjupas satsningen på ST-läkarnas utbildning. Dessutom kommer nu även regionens AT-utbildning att SPUR-granskas. ”Att utvidga avtalet från 2019 till att även göra övergripande analyser för att få ett helhetsperspektiv på ST-utbildningen blir ett naturligt steg för oss att ta”, säger Tora Almquist, utbildningschef på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.