Välkommen!

Lipus är Sveriges ledande organisation när det gäller certifiering av kurser för läkare och granskning av ST-utbildningar. Mer information om dessa verksamheter hittar du i menyraden ovan.

SK-kurserna hanteras från den 1 januari 2013 av Socialstyrelsen.Nyheter på hemsidan


• Förkortad mall för kursbeskrivning uppdaterad med bland annat de nya specialiteterna
• Förenklad Kursbevakningstjänst
• Smidigare sökfunktion i Kurskatalogen med sökord
• Kursproducenter erbjuds möjlighet att kopiera egna kursbeskrivningar

Frågor mejlas till info@lipus.se
Hur får vi en bra kvalitet på läkarnas specialistutbildning?

För att säkra kvaliteten på läkarnas specialistutbildning finns tydliga regler och en föreskrift om extern granskning. Nu börjar allt fler regioner och landsting genomföra granskningar av samtliga utbildande kliniker och vårdcentraler samt också granska den övergripande utbildningsorganisationen. Frågan är om detta kommer att leda till bättre kvalitet på läkarnas specialistutbildning?

SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet som bistår verksamheten att hitta förbättringspotentialer i läkarnas specialistutbildning. Inspektionen genomförs av inspektörer från respektive specialitetsförening och utgår från de krav på ST-utbildningen som formulerats av Socialstyrelsen. Granskningen administreras av Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, LIPUS AB, med Läkarförbundet som ägare.

Varmt välkommen till Lipus seminarium i Almedalen!

Tid: Onsdagen den 6 juli, kl 15.20-16.15
Plats: Strandvägen H508, Läkartidningens tält.

Läs mer:
Almedalen


Den 7:e september startar Framtidens specialistläkare.
Möt oss i vår monter och diskutera kurskatalogen och SPUR. För dig som vill fördjupa dig i allt om SPUR: Välkommen till seminariet om SPUR torsdag 8:e september kl 15:30. Funderar du på att bli SPUR-inspektör? Under kongressen finns möjlighet att delta i SPUR-inspektörsutbildning.
ST-kurser

OBS! Ansökan till certifierade ST-kurser i Lipus Kurskatalog sker fortlöpande under året. Det finns ingen gemensam "deadline" för ansökan till dessa ST-kurser. För vissa kurser går det att anmäla sig till kursen fram till ett par veckor innan kursstart. Titta i kursbeskrivningen för information om hur ansökan går till och datum för sista anmälan.

SK-kurser handläggs av Socialstyrelsen:
Uppdaterad information om de statligt finansierade SK-kurserna finns hos Socialstyrelsen (se länk bredvid).