Hoppa till innehåll
Lipus.se / Nyhetsarkiv / Lipus ser över begreppet ”beprövad erfarenhet”

Lipus ser över begreppet ”beprövad erfarenhet”

Publicerad

I samband med att Christian Dahlström har granskat personlighetsteorier som bygger på DISC -modellen, har det riktats kritik mot Lipus med anledning av att vi har certifierat kursbeskrivningar från företaget Move Management. Kritiken som har kommit berör verksamhetsstödjande kurser inom exempelvis ledarskap, och kritiska synpunkter har framförts mot att Lipus använder sig av begreppet beprövad erfarenhet i samband med kurscertifiering.

Vi vill börja med att säga att Lipus är medvetna om kritiken och att Lipus styrelse vid nästa möte kommer att diskutera vår modell för certifiering av verksamhetsstödjande kurser och hur vi ska se på beprövad erfarenhet. Utkomsten av styrelsens diskussioner kring tolkning av begreppet kommer att publiceras på Lipus hemsida.

Vi välkomnar debatten kring beprövad erfarenhet och ökade krav på vetenskaplig evidens inom hälso- och sjukvården. Vi är medvetna om att begreppet beprövad erfarenhet är svårdefinierat och väcker många frågor. För verksamhetsstödjande kurser använder oss av Skolverkets definition och för medicinska kurser rekommenderar vi att de baseras på Socialstyrelsens medicinska riktlinjer.

Vi skulle vilja reda ut några missförstånd genom FAQ:n som följer nedan.

 1. Vilka Lipus-certifierade kurser är berörda av kritiken?
  De aktuella Lipus-certifierade kurserna som har kritiserats är ”Ledarskap, Kommunikation, Organisation, Mångfald, Jämlikhet och Etik för ST-läkare (ST LIV)” och ”Handledarutbildning för ST-läkare och specialister som ska handleda ST-läkare” från företaget Move Management. Dessa två kurser återfinns under ”Hitta kurser” på vår hemsida.  De berörda kursbeskrivningarna innehåller metoden Everything DiSC som är utgivet av Wiley & Sonsoch är inte det samma som versionen av DISC- eller DISA-modellen som återfinns i den kritiserade, bästsäljande boken av Thomas Erikson. Läs mer på Move Managements hemsida om metoderna som ingår i kursen.
 2. Vad är det vi certifierar och vad utgår vi från när vi certifierar?
  Vi granskar och certifierar kursbeskrivningar utifrån Lipus
   kriterier som tagits fram av professionen och liknar de kriterier som används av den europeiska organisationen UEMS/EACCME, som ackrediterar läkares fortbildning såsom internationella kongresser och kurser. Certifieringen utgör en basal form av kvalitetssäkring med fokus på transparens. För att kursen ska godkännas ska det tydligt framgå vilken målgrupp kursen riktas till, vilket verksamhetsstödjande eller medicinskt behov/problem som kursen avser täcka/lösa, kursprogram, mål för deltagare, praktisk information inklusive kontaktperson hos kursproducenten för vidare frågor samt hur man anmäler sig, vilka som är kursansvariga, deras potentiella jäv kopplat till eventuella sponsorer och hur kursen finansieras. Det är en form av varudeklaration. Kursbeskrivningen ska inte vara i strid med vetenskap eller beprövad erfarenhet. Vi granskar inte kursen på plats, utan endast kursbeskrivningen och att den uppfyller våra kriterier. Varje punkt i kursbeskrivningen motsvarar ett av kriterierna och aktuella certifierade kursbeskrivningar finns publikt på vår hemsida.
 3. Varför har vi kravet att kursbeskrivningen ska baseras på vetenskap eller beprövad erfarenhet?
  Anledningen till att vi har kravet att certifierade kurser ska vara förenliga med vetenskaplig evidens och/eller beprövad erfarenhet är på grund av att det inom hälso- och sjukvården saknas vetenskaplig evidens för flera medicinska behandlingar, metoder och ingrepp som regelbundet används. Begreppet beprövad erfarenhet täcker därför in det som är vedertagen praxis inom sjukvården, men där fullständigt vetenskapligt bevis saknas.Vetenskaplig evidens utvecklas och förändras ständigt, och likaså beprövade erfarenheter. Lipus rekommenderar att medicinska kurser baseras på medicinska riktlinjer, och när det gäller verksamhetsstödjande områden som exempelvis ledarskap och kommunikation rekommenderar vi att det ska vara en beprövad och dokumenterad metod. Men som tidigare nämnts utvecklas detta ständigt, och vi kommer att se över vår definition av beprövad erfarenhet och anpassa oss efter praxis inom hälso- och sjukvården.
 4. Vad menar vi med beprövad erfarenhet?
  För verksamhetsstödjande kurser och pedagogiska aspekter använder vi Skolverkets definition av beprövad erfarenhet:

  “För att benämna en erfarenhet beprövad menar Skolverket att den måste vara prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många. I Skolverkets tolkning av skollagen byggs den beprövade erfarenheten i verksamheten och av professionen och den är lika relevant som den akademiskt framtagna kunskapen. Om beprövad erfarenhet är delad, dokumenterad och utvärderad då kan den också bli överförbar och komma till nytta och användas i flera kontexter.”

  Mer om begreppet beprövad erfarenhet hittar du på Skolverkets hemsida.

  I likhet med att vetenskaplig evidens ständigt utvecklas och förändras, sker det en liknande utveckling inom de metoder och modeller som kan anses ingå i begreppet beprövad erfarenhet vid en given tid. Vi är medvetna om att begreppet beprövad erfarenhet är svårdefinierat och väcker många frågor. Med anledning av den debatt som varit kommer vi att se över vår definition av beprövad erfarenhet.

 5. Gör vi någon slags värdering i vad vi granskar/inte granskar?
  Lipus värderar eller rangordnar inte kurser.
 6. Hur ser vår prismodell ut?
  Aktuella priser och villkor för certifiering finns härLäs mer om vad som ingår i en certifiering här.
 7. Hur kommer Lipus fortsätta att arbeta efter kritiken?
  Vi är medvetna om kritiken som framförts mot DISC-modellen (och andra liknande modeller) och välkomnar debatten kring beprövad erfarenhet och ökade krav på vetenskaplig evidens inom både hälso- och sjukvården, verksamhetsstödjande områden såsom ledarskap samt utbildning. Vidare kommer vi, med tanke på den ökade kritiken mot alla versioner av DISC- modellen, att se över fortsatta kurser som använder sig av denna och liknande modeller och anpassa vår certifiering efter praxis inom vården.

  Anna Nyzell
  VD Lipus