Allt fler regioner väljer att säkerställa kvaliteten i ST

Under 2017 har närmare 230 granskningar gjorts vid kliniker och vårdcentraler runt om i landet. En ökning med närmare 80 procent jämfört med 2015

Flera landsting och regioner har efter Socialstyrelsens skärpta krav 2015 satsat på säkerställa kvaliteten i läkarnas specialiseringstjänstgöring. Landstinget i Västmanland och Västerbotten samt regionerna Skåne, Gävleborg, Östergötland, Gotland, Örebro och Kronoberg  har valt att granska samtliga utbildande kliniker och vårdcentraler under en bestämd tidsperiod.

Och fler är på gång. Under 2018 kommer bland annat primärvården i Halland att granskas samt Skånes universitetssjukvård. I Region Skåne är målet att till 2020 ha genomfört granskningar av ST och AT på samtliga utbildande kliniker, vårdcentraler och sjukhus.

23 januari 2018
Den 13 mars 2018 håller Lipus en utbildning för dig som vill bli SPUR-inspektör.
12 december 2017
Allt fler regioner väljer att beställa en övergripande granskning.
11 december 2017
Som ett led i att säkerställa AT-utbildningen har Region Skåne beslutat om AT-granskning på samtliga sjukhus under 2018-2019.